1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy chân thành chia tay

Cuộn trang

1. Nhìn [E] sâu trong đôi mắt em, anh đã [A] thấy những nỗi muộn phiền Vì [E] sao em không nói ra những chất [A] chứa suy tư trong lòng? Đâu chỉ riêng em mang tâm [E] sự, dẫu nặng [A] lòng anh không nói [B7] ra 2. Tình [E] yêu trong tim ta như lá [A] xanh vào thu thay màu Gần [E] nhau thêm bao lâu chỉ khiến [A] cho mình u sầu Quá khứ hãy để lại sau lưng, thêm cơ hội cho hai ta em [B7] nhé ĐK: Nếu [E] không còn chân thành bên [C#m] nhau [F#m] Hãy chân [A] thành ta chia tay [B7] nhau [E] Để yêu thương [Abm] không mang thêm đớn [C#m] đau Lỡ mai [B7] sau khi ta thấy [A] nhau còn nụ cười trao [B7] nhau Không thể [C#m] tìm nguyên [B7] do, câu trả lời trong [C#m] tim Cho nhau khoảng [F#m] cách, cho nhau thời [B7] gian để tìm hạnh [E] phúc mới ĐK: Nếu [E] không còn chân thành bên [C#m] nhau [F#m] Hãy chân [A] thành ta chia tay [B7] nhau [E] Để yêu thương [Abm] không mang thêm đớn [C#m] đau Lỡ mai [B7] sau khi ta thấy [A] nhau còn nụ cười trao [B7] nhau [A] Hãy chân thành chia tay nếu không [Abm] thể chân thành bên [C#m] nhau Khoảng [F#m] cách khi bên nhau nhưng con [A] tim đang nơi đâu, thật sợ [B7] hãi

Video hướng dẫn