1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy cố chờ

Cuộn trang

Người góp [Bb] máu cho tương lai đất nước [F] này Mười năm qua nhớ bóng cờ bay phấp [Bb] phới Lời giữ [Bb] nước chưa nguôi ngoai trên môi [F] người Đường chông gai ta cố vượt qua từng [Bb] ngày Ruộng đất [Bb] ơi hãy cố [F] chờ cùng bãi sắn nương khoai Ngày mai đây con sẽ về dù thân xác thiệt [Bb] thòi Chị hãy [Bb] nói với em thơ yêu đất [F] này Dù nghèo kém khó [F] khăn Mẹ hát [Bb] lớn cho tan hoang Những lao [F] tù dù đời đã héo hon Đường sẽ [Bb] đến ta thấy rồi Có vạn [F] lời hò reo mênh [Gm] mông Bình minh [Bb] ơi hãy lên [F] nhanh Bao nhiêu năm đứng chờ hoà bình sẽ trổ [Bb] bông

Video hướng dẫn