1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy cứ vui như mọi ngày

Trịnh Công Sơn
Hãy cứ vui như mọi ngày
Nguồn: hopamviet.com