1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy dắt em về (Emportes moi)

Cuộn trang

1. Hãy dắt em [Dm] về [G] Về nơi cõi mênh mông mù [C] khơi [F] Ngàn sao sáng không gian tuyệt [Bm] vời [E7] Đôi ta sống xa nơi trần [Am] gian 2. Hãy dắt em [Dm] về [G] Dòng suối mát ôm bao mộng [C][F] Thời gian đứng im chưa tình [Bm] cờ [E7] Trên thế giới riêng đôi mình [Am] thôi ĐK: Người yêu dấu [Dm] hỡi [G] Hãy tin tưởng ở môt ngày [C] mai [F] Khi bóng tôi kia chợt biến [Bm] tan [E7] Để ngang trái kia không còn vấn [Am] vương Người yêu dấu [Dm] hỡi [G] Anh hãy bước chân đi cùng với [C] em [F] Ta đi đến chốn không còn hờn [Bm] ghen [E7] Xây hạnh phúc bên nhau bằng tin [Am] yêu Với nhịp [E7] tim. [Am] ________ 1. Emporte-[Dm] moi [G] Que le vent gonfle la [C] voile [F] Et qu'à l'heure des [Bm] étoiles [E7] Nous soyons très loin de [Am] tout 2. Emporte-[Dm] moi [G] Que le flot berce mes [C] rêves [F] Et qu'à l'heure où tout [Bm] s'achève [E7] Il ne reste rien que [Am] nous ĐK: Emporte-[Dm] moi [G] Vers les pays d'un autre [C] monde [F] Où tout n'est qu'amour à la [Bm] ronde [E7] Tout n'est que bonheur et que [Am] joie Emporte-[Dm] moi [G] N'aies crainte que l'orage ne [C] gronde [F] Dans ces pays d'un nouveau [Bm] monde [E7] Mon coeur ne battra que pour [Am] toi, Que pour [E7] toi [Am] 3. Emporte-[Dm] moi [G] Que le vent gonfle la [C] voile [F] Et qu'à l'heure des [Bm] étoiles [E7] Il ne reste rien que [Am] nous.

Video hướng dẫn