1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy đợi đấy (Nupakachi)

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Am] [Dm] [G] [C] [Am] Một lần được [Dm] có em anh [G] sẽ đổi thay [C] hết Không còn [Am] lăng nhăng [Dm] hay dối lừa sẽ [G] mãi yêu mình [C] em [Am] Một lần được [Dm] có em anh [G] sẽ đổi thay [C] hết Không còn [Am] trăng hoa [Dm] hay la cà sẽ [G] mãi yêu mình [C] em. [Am] Yêu và anh [Dm] sẽ yêu mãi [G] yêu một mình [C] em Không còn [Am] linh tinh [Dm] luôn chung tình chỉ [G] có em mà [C] thôi [Am] Yêu và anh [Dm] sẽ yêu mãi [G] yêu chỉ mỗi [C] em Không còn [Am] rong chơi [Dm] hay chán đời chỉ [G] có em mà [C] thôi. [Am] Lá là [Dm] la là [G] la là la la [C][Am] Cho anh một cơ [Dm] hội đi [G] Nupaka-[C]chi ! [Am] Lá là [Dm] la là [G] la là la la [C][Am] Cho anh một cơ [Dm] hội đi [G] Nupaka-[C]chi ! [Am] Nu nu [Dm] nupaka [G] nupakachi [C] [Am] Nu nu [Dm] nupaka [G] nupakachi [C] [Am] Nu nu [Dm] nupaka [G] nupakachi [C] [Am] Nu nu [Dm] nupaka [G] nupakachi [C]

Video hướng dẫn