1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy lắng tai nghe (Listen to the music)

Cuộn trang

1. [D] Hãy cố lắng tai nghe [G] lời của chim non [D] Những tiếng hát ban mai rất êm [Bm] đềm Tiếng chim ca [A] ngoan hiền, tiếng hát [G] rất quen (ư) Lắng lên trong tâm [D] hồn [G] [D] Hãy cố lắng tai nghe lời gọi mây [G] xanh [D] Những tiếng hát reo vui đón thanh [Bm] bình Tiếng ca nghe [A] trong lành, tiếng hát rất [G] thanh (ư) Ðưa hồn chúng ta theo bình [D] minh. ĐK: Ồ ô [Bm] ố! Lắng tai [G] nghe! Ồ ô [Bm] ố! Lắng tai [G] nghe! Ồ ô [Bm] ố! Lắng tai [G] nghe! Ồ [E7] ô …. Ô ố [G] ô 2. [D] Hãy cố lắng tai nghe [G] lời cỏ hay cây [D] Những tiếng hát thông reo suốt đêm [Bm] ngày Tiếng hoa [A] rơi trên đồi, tiếng hát đắng [G] cay (ơ) Tiếng lá bay trong [D] chiều! [G] [D] Hãy cố lắng tai nghe [G] lời nỉ non vang [D] Những tiếng hát van lơn dưới chân [Bm] tường Nghe như côn [A] trùng khóc lóc thở [G] than (ơ) Ðời sống sao phai [D] tàn mau? [G] * [D] Rồi phải nghe cả tiếng con [C] tim [G] Nằm sâu kín trong ta thì [D] thầm Từng ngày vui, mừng cũng [C] như chim [G] Hoặc tê tái như bông hoa [F] tàn -------------------- 1. [D] Don't you feel it growin', [G] day by day [D] People gettin' ready for the [Bm] news Some are [A] happy, some are [G] sad Oh, we got to let the music [D] play [G] [D] What the people need, is a way to make 'em [G] smile [D] It ain't so hard to do if you know [Bm] how Gotta get a [A] message get it on [G] through Oh, now mama's go'n' to after [D] 'while Chorus: Oh, [Bm] oh, listen to the [G] music Oh, [Bm] oh, listen to the [G] music Oh, [Bm] oh, listen to the [G] music all the [E7] time ah [G] ha 2. [D] Well I know, you know better everything I [G] say [D] Meet me in the country for a [Bm] day We'll be [A] happy and we'll [G] dance Oh, we're gonna dance our blues a-[D] way [G] [D] And if I'm feelin' good to you and you're feelin' good to [G] me [D] there ain't nothin' we can't do or [Bm] say Feelin' [A] good, feeling [G] fine Oh, baby, let the music [D] play Bridge: [D] Like a lazy flowing [C] river [G] Surrounding castles in the [D] sky And the crowd is growing [C] bigger [G] List'nin' for the happy sounds and I got to let them [F] fly

Video hướng dẫn