highlight chords
[C] Hãy nhìn lại, mười [G] lăm năm em có buồn không 
[C] Hãy nhìn lại, người [G] dân quê đã [F] mất ruộng [C] đồng 
Hãy nhìn lại, mặt [G] đất kia đau [Dm] dấu cuồng [G] phong 
[C] Hãy nhìn lại, đàn [G] chim non quên [F] mất đường [C] rừng
[C] Đường quê hương xin [G] em đừng quên lối 
Lời ca [Dm] dao trên môi là tiếng [C] nói 
Mẹ nuôi [F] ta, vui theo, cùng khóc [G] với 
[Am] Bắc Nam [Dm] Trung quê [G] hương sẽ có [C] ngày
[C] Hãy chờ đợi, một [G] quê hương trên đất Việt thôi 
[C] Hãy chờ đợi, đời [G] phân chia sắp [F] xoá hình [C] hài 
Hãy chờ đợi, ngày [G] dân ta lên [Dm] tiếng mọi [G] nơi 
[C] Hãy chờ đợi, cờ [G] tương lai bay [F] khắp lòng [C] người
[C] Hãy nhìn lại, đời [G] bao phen đã thoát cùm gông 
[C] Hãy nhìn lại, người [G] dân ta chiến [F] đấu nhịp [C] nhàng 
Hãy nhìn lại, từ [G] Nam Quan cho [Dm] đến Cà [G] Mau 
[C] Hãy nhìn lại, tình [G] anh em vẫn [F] cứ ngọt [C] ngào
[C] Đường anh em sao [G] đi hoài không tới 
Đường văn [Dm] minh xương cao cùng với [C] núi 
Đường lương [F] tâm mênh mông hoài bóng [G] tối 
[Am] Trái đau [Dm] thương cho [G] con mới ra [C] đời
[C] Hãy nhìn lại, người [G] anh em trên chiến trường xa 
[C] Hãy nhìn lại, tìm [G] đâu ra những [F] nét mặt [C] thù 
Hãy nhìn lại, được [G] hay thua những [Dm] thắng bại [G] kia 
[C] Hãy nhìn lại, mặt [G] quê hương [F] tan nát từng [C] giờ
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy nhìn lại

Trịnh Công Sơn
[C] Hãy nhìn lại, mười [G] lăm năm em có buồn không 
[C] Hãy nhìn lại, người [G] dân quê đã [F] mất ruộng [C] đồng 
Hãy nhìn lại, mặt [G] đất kia đau [Dm] dấu cuồng [G] phong 
[C] Hãy nhìn lại, đàn [G] chim non quên [F] mất đường [C] rừng
[C] Đường quê hương xin [G] em đừng quên lối 
Lời ca [Dm] dao trên môi là tiếng [C] nói 
Mẹ nuôi [F] ta, vui theo, cùng khóc [G] với 
[Am] Bắc Nam [Dm] Trung quê [G] hương sẽ có [C] ngày
[C] Hãy chờ đợi, một [G] quê hương trên đất Việt thôi 
[C] Hãy chờ đợi, đời [G] phân chia sắp [F] xoá hình [C] hài 
Hãy chờ đợi, ngày [G] dân ta lên [Dm] tiếng mọi [G] nơi 
[C] Hãy chờ đợi, cờ [G] tương lai bay [F] khắp lòng [C] người
[C] Hãy nhìn lại, đời [G] bao phen đã thoát cùm gông 
[C] Hãy nhìn lại, người [G] dân ta chiến [F] đấu nhịp [C] nhàng 
Hãy nhìn lại, từ [G] Nam Quan cho [Dm] đến Cà [G] Mau 
[C] Hãy nhìn lại, tình [G] anh em vẫn [F] cứ ngọt [C] ngào
[C] Đường anh em sao [G] đi hoài không tới 
Đường văn [Dm] minh xương cao cùng với [C] núi 
Đường lương [F] tâm mênh mông hoài bóng [G] tối 
[Am] Trái đau [Dm] thương cho [G] con mới ra [C] đời
[C] Hãy nhìn lại, người [G] anh em trên chiến trường xa 
[C] Hãy nhìn lại, tìm [G] đâu ra những [F] nét mặt [C] thù 
Hãy nhìn lại, được [G] hay thua những [Dm] thắng bại [G] kia 
[C] Hãy nhìn lại, mặt [G] quê hương [F] tan nát từng [C] giờ

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com