1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy nhìn xuống chân

Cuộn trang

[Em] Hãy nhìn xuống [Am] chân biết bao [G] nhiêu người khốn [Em] cùng [C] Sống đời tối [D7] tăm như loài [Em] giun [Em] Hãy nhìn xuống [Am] chân biết bao [G] nhiêu người ngã [Em] gục [C] Chết để chúng [D7] ta thêm lợi [Em] danh [Em] Hãy nhìn xuống [Am] chân dế giun [G] đang cười con [Em] người [C] Miếng mồi đĩnh [D7] chung mãi giành [Em] nhau [Em] Hãy nhìn xuống [Am] chân để thấy [G] thua loài côn [Em] trùng [C] Suốt đời chẳng [D7] bon chen nhọc [Em] thân [G] Hãy nhìn xuống [D7] chân những gông [C] xiềng từ muôn [Em] kiếp [Am] Hãy nhìn xuống [D7] chân thấy ước [G] mơ đang chết [B7] dần [Em] Sao còn giết [C] nhau vẫn giết [G] nhau không hối [Em] tiếc [C] Sao còn mãi [G] mê mãi mê [B7] chia chác bạc [Em] tiền [Em] Hãy nhìn xuống [Am] chân để thấy [G] thương người thua [Em] mình [C] Vẫn gượng sống [D7] vui trong niềm [Em] tin [Em] Hãy nhìn xuống [Am] chân để lắng [G] nghe nỗi bất [Em] bình [C] Muốn gào thét [D7] nhưng phải lặng [Em] thinh Hãy nhìn ngẩng [Am] lên để thấy [G] bao nhiêu thấp [Em] hèn [C] Bao điều chua [D7] cay và đáng [G] ghét [B7] [Em] Hãy đừng ngẩng [Am] lên để mua [G] thêm sự chán [Em] chường Hãy đừng ngẩng [D7] lên để còn [Em] thương. [Em] Hãy nhìn xuống [Am] chân để thấy [G] ta là cát [Em] bụi [C] Cát bụi sẽ [D7] tan theo thời [Em] gian [Em] Hãy đừng tiếc [Am] thương nếu ta [G] tin còn linh [Em] hồn [C] Sá gì xác [D7] thân tạm bợ [Em] này [Am] Hãy nhìn xuống [D7] chân để thấy [G] ta là vô [Em] nghĩa [C] Sống rồi chết [D7] đi không nguồn [Em] cơn [Em] Nếu còn kiếp [Am] sau ước ao [G] không làm giống [Em] người [C] Suốt đời lấy [D7] hơn thua làm [Em] vui [G] Hãy nhìn xuống [D7] chân những gông [C] xiềng từ muôn [Em] kiếp [Am] Hãy nhìn xuống [D7] chân thấy ước [G] mơ đang chết [B7] dần [Em] Sao còn giết [C] nhau vẫn giết [G] nhau không hối [Em] tiếc [C] Sao còn mãi [G] mê mãi mê [B7] chia chác bạc [Em] tiền Hãy nhìn xuống [Am] chân kiếp nhân [G] sinh một nấm [Em] mồ [C] Tiếc gì chút [D7] hư danh người [Em] ơi Hãy nhìn xuống [Am] chân nắm đất [G] kia đợi phiên [Em] mình [C] Hãy nhìn để [D7] nghe đời buồn [Em] tênh Hãy nhìn xuống [Am] chân để quên [G] đi thân phận [Em] mình [C] Sinh nhầm quê [D7] hương nhầm thế [G] kỷ {B7] [Em] Hãy nhìn xuống [Am] chân để xót [G] xa cho kiếp [Em] người Sống chờ chết [D7] như mong niềm [Em] vui.

Video hướng dẫn