1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy nói đi

Cuộn trang

1. [G] Cứ vậy [D] hoài thôi thì mình [G] yêu nhau [D] đi Đừng [G] có chờ [D] đợi khi không một [G] ai mở [D] lời. Lòng mình [G] cứ bồi [D] hồi đứng lên rồi [G] lại ngồi [D] xuống. Chỉ cần [G] nói [D] yêu, chỉ cần [G] nói câu [D] yêu. [G] Nghĩ [D] suy điều [G] gì thế [D] anh? Hãy [G] nói [D] đi, điều [G] em chờ [D] đợi. [G] Lắng [D] nghe rồi đôi [G] mi khép [D] lối [G] Phút [D] giây mình khóc [G] ướt bầu [D] trời. ĐK: [Bm] Anh [G] là điều [D] em thầm [A] mơ Nhưng anh [Bm] sai [G] rồi khi [D] không đoái [A] hoài Đến [Bm] em [G] này Là [D] người duy [A] nhất yêu [Bm] anh. [G] [D] Yêu yêu [A] anh. 2. [G] Tháng rồi [D] ngày sao vẫn còn [G] ngồi nơi [D] đây Để chờ [G] mãi một [D] người mơ tay cầm [G] tay ngại [D] ngùng Bật đèn [G] hết rồi [D] mà cứ trơ như [G] một hòn [D] đá Chẳng thể [G] nói [D] ra Chẳng thể [G] nào nói [D] ra ĐK: [Bm] Anh [G] là điều [D] em thầm [A] mơ Nhưng anh [Bm] sai [G] rồi khi [D] không đoái [A] hoài Đến [Bm] em [G] này Là [D] người duy [A] nhất yêu [Bm] anh. [G] [D] Yêu yêu [A] anh. * [Em] Để một ngày như ánh dương [Bm] rực rỡ khi [D] em nhìn [A] anh [Em] Để một lần nơi trái [Bm] tim thổn thức khi [D] ta kề [A] bên "Xóa [Em] hết đi em những câu chuyện [Bm] dài, vể [D] những những ngày đã [A] qua." Có [Em] bước chân ai vội vàng tìm [Bm] thấy ai [D] Tìm, tìm thấy [A] ai? ĐK: [Bm] Anh [G] là điều [D] em thầm [A] mơ Nhưng anh [Bm] sai [G] rồi khi [D] không đoái [A] hoài Đến [Bm] em [G] này Là [D] người duy [A] nhất yêu [Bm] anh. [G] [D] Yêu yêu [A] anh.

Video hướng dẫn