highlight chords
1. Hãy [Em] quên đi cho đời [Am] tươi
Hãy [B7] quên đi cho lòng [Em] vui 
Dù đời còn nhiều gian [Am] dối 
Dù [F#7] đời ngỗn ngang trăm [B7] mối 

2. Hãy [Em] vơi đi bao sầu [Am] đau 
Cứ [B7] vui qua bao bể [Em] dâu
Dù [Em] lòng còn nhiều bối [Am] rối 
Dù [B7] đời tình bạc như [Em] vôi

ĐK: Dù [Em] đời còn có những áng [Am] mây 
Thì lòng [D] người vẫn cứ đổi [G] thay
Trắc [C] trở vẫn giăng [B7] đầy mãi [Am] hoài đắm [B7] say 
[Em] tôi vẫn bước đi bước đi [D] đây rồi thầm [C] hỏi 
Có [Am] nên làm kiếp cỏ [B7] cây 
Để hồn nhiên reo trong gió vui với [B7] nắng 

[Em] Hãy cứ bước [B7] đi bước [Em] đi đừng bao [Am] giờ 
Nhìn ại ngày tháng [D] xưa đã vụt bay
Vì [B7] tình tôi chẳng có ngày mai 
Hãy quên đi cho đời [Em] vui
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy quên đi

Nguyễn Long Khánh , Lynh Hoàng
1. Hãy [Em] quên đi cho đời [Am] tươi
Hãy [B7] quên đi cho lòng [Em] vui 
Dù đời còn nhiều gian [Am] dối 
Dù [F#7] đời ngỗn ngang trăm [B7] mối 

2. Hãy [Em] vơi đi bao sầu [Am] đau 
Cứ [B7] vui qua bao bể [Em] dâu
Dù [Em] lòng còn nhiều bối [Am] rối 
Dù [B7] đời tình bạc như [Em] vôi

ĐK: Dù [Em] đời còn có những áng [Am] mây 
Thì lòng [D] người vẫn cứ đổi [G] thay
Trắc [C] trở vẫn giăng [B7] đầy mãi [Am] hoài đắm [B7] say 
[Em] tôi vẫn bước đi bước đi [D] đây rồi thầm [C] hỏi 
Có [Am] nên làm kiếp cỏ [B7] cây 
Để hồn nhiên reo trong gió vui với [B7] nắng 

[Em] Hãy cứ bước [B7] đi bước [Em] đi đừng bao [Am] giờ 
Nhìn ại ngày tháng [D] xưa đã vụt bay
Vì [B7] tình tôi chẳng có ngày mai 
Hãy quên đi cho đời [Em] vui

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn