1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy quên đi

Cuộn trang

1. Hãy [Em] quên đi cho đời [Am] tươi Hãy [B7] quên đi cho lòng [Em] vui Dù đời còn nhiều gian [Am] dối Dù [F#7] đời ngỗn ngang trăm [B7] mối 2. Hãy [Em] vơi đi bao sầu [Am] đau Cứ [B7] vui qua bao bể [Em] dâu Dù [Em] lòng còn nhiều bối [Am] rối Dù [B7] đời tình bạc như [Em] vôi ĐK: Dù [Em] đời còn có những áng [Am] mây Thì lòng [D] người vẫn cứ đổi [G] thay Trắc [C] trở vẫn giăng [B7] đầy mãi [Am] hoài đắm [B7] say [Em] tôi vẫn bước đi bước đi [D] đây rồi thầm [C] hỏi Có [Am] nên làm kiếp cỏ [B7] cây Để hồn nhiên reo trong gió vui với [B7] nắng [Em] Hãy cứ bước [B7] đi bước [Em] đi đừng bao [Am] giờ Nhìn ại ngày tháng [D] xưa đã vụt bay Vì [B7] tình tôi chẳng có ngày mai Hãy quên đi cho đời [Em] vui

Video hướng dẫn