1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy thắp sáng lên (Nhạc Đệm Beat)

Cuộn trang

Video hướng dẫn