highlight chords
1. Này bạn [D] hỡi hãy thắp sáng [Em] lên
Thắp sáng [A] lên con tim nồng [D] nàn
Này bạn [G] hỡi hãy thắp sáng [A] lên
Ngọn lửa yêu [D] thương
Cuộc đời [Bm] bao tăm tối quanh [F#m] tôi
Đang cần [G] đến ánh sáng chiếu [A] soi
Này bạn [G] hỡi xin chớ lãng [F#m] quên
Ánh nến trái [A] tim cho đời đẹp [D] thêm
ĐK: [Bm] Hãy thắp lên đời [F#m] ta
[G] Hãy thắp cho trần [A] gian
[G] Thắp sáng lên tình [Bm] yêu
Sáng lên niềm [E] tin, niềm tin Giê [A] Su
[Bm] Hãy thắp lên đời [F#m] ta
[G] Hãy thắp cho trần [A] gian
[G] Đốt cháy tan niềm [Bm] đau
Xoá bóng đêm từ [A] lâu vây kín quanh [D] đời
2. Này bạn [D] hỡi hãy thắp sáng [Em] lên
Thắp sáng [A] lên tươi vui đầy [D] tràn
Này bạn [G] hỡi hãy thắp sáng [A] lên
Ngọn lửa hân [D] hoan
Đời hạnh [Bm] phúc khi sống trao [F#m] ban
Đem tình [G] Chúa toả sáng thế [A] gian
Này bạn [G] hỡi xin chớ hững [F#m] hờ
Xin chớ ơ [A] thờ, Chúa đang đợi [D] trông
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy thắp sáng lên

Phan Ngọc Hiển
1. Này bạn [D] hỡi hãy thắp sáng [Em] lên
Thắp sáng [A] lên con tim nồng [D] nàn
Này bạn [G] hỡi hãy thắp sáng [A] lên
Ngọn lửa yêu [D] thương
Cuộc đời [Bm] bao tăm tối quanh [F#m] tôi
Đang cần [G] đến ánh sáng chiếu [A] soi
Này bạn [G] hỡi xin chớ lãng [F#m] quên
Ánh nến trái [A] tim cho đời đẹp [D] thêm
ĐK: [Bm] Hãy thắp lên đời [F#m] ta
[G] Hãy thắp cho trần [A] gian
[G] Thắp sáng lên tình [Bm] yêu
Sáng lên niềm [E] tin, niềm tin Giê [A] Su
[Bm] Hãy thắp lên đời [F#m] ta
[G] Hãy thắp cho trần [A] gian
[G] Đốt cháy tan niềm [Bm] đau
Xoá bóng đêm từ [A] lâu vây kín quanh [D] đời
2. Này bạn [D] hỡi hãy thắp sáng [Em] lên
Thắp sáng [A] lên tươi vui đầy [D] tràn
Này bạn [G] hỡi hãy thắp sáng [A] lên
Ngọn lửa hân [D] hoan
Đời hạnh [Bm] phúc khi sống trao [F#m] ban
Đem tình [G] Chúa toả sáng thế [A] gian
Này bạn [G] hỡi xin chớ hững [F#m] hờ
Xin chớ ơ [A] thờ, Chúa đang đợi [D] trông

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com