1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy thắp sáng lên

Cuộn trang

1. Này bạn [D] hỡi hãy thắp sáng [Em] lên Thắp sáng [A] lên con tim nồng [D] nàn Này bạn [G] hỡi hãy thắp sáng [A] lên Ngọn lửa yêu [D] thương Cuộc đời [Bm] bao tăm tối quanh [F#m] tôi Đang cần [G] đến ánh sáng chiếu [A] soi Này bạn [G] hỡi xin chớ lãng [F#m] quên Ánh nến trái [A] tim cho đời đẹp [D] thêm ĐK: [Bm] Hãy thắp lên đời [F#m] ta [G] Hãy thắp cho trần [A] gian [G] Thắp sáng lên tình [Bm] yêu Sáng lên niềm [E] tin, niềm tin Giê [A] Su [Bm] Hãy thắp lên đời [F#m] ta [G] Hãy thắp cho trần [A] gian [G] Đốt cháy tan niềm [Bm] đau Xoá bóng đêm từ [A] lâu vây kín quanh [D] đời 2. Này bạn [D] hỡi hãy thắp sáng [Em] lên Thắp sáng [A] lên tươi vui đầy [D] tràn Này bạn [G] hỡi hãy thắp sáng [A] lên Ngọn lửa hân [D] hoan Đời hạnh [Bm] phúc khi sống trao [F#m] ban Đem tình [G] Chúa toả sáng thế [A] gian Này bạn [G] hỡi xin chớ hững [F#m] hờ Xin chớ ơ [A] thờ, Chúa đang đợi [D] trông

Video hướng dẫn