1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy vui lên

Lm. Mi Trầm - Ý: ĐHY. Nguyễn Văn Thuận
Nguồn: thanhcavietnam.net