1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy xem là giấc mơ

Cuộn trang

[Am] Có buồn đau cũng phải chịu [D] thôi hỡi em Vài hôm [C] nữa thì em đã [D] đi theo [Em] người [Am] Có ai muốn sớt chia tình [D] đâu hỡi em Vì đôi [C] ta chỉ có [D] duyên không [Em] nợ nhau. [Am] Chuyện gì đến cuối cùng cũng [D] đã đến Thì thôi [C] anh xin chúc [D] em bên [Em] người [Am] Sẽ hạnh phúc ấm êm đừng [D] lo tới anh Mà mất [C] đi tương lai tốt [D] đẹp người [Em] ơi. Rồi từ [G] đây đôi ta hai lối Đường của [D] em, em cứ bước đi Và hãy [C] xem như hai chúng [D] ta chưa [Em] từng gặp Ngày mai [G] lỡ nếu có gặp nhau Một hai [D] câu quan tâm đến nhau Rồi đi [C] thôi đừng để trái [D] tim ngậm [Em] ngùi. Và hãy [G] quên anh đi người ơi Hãy xem [D] như là một giấc mơ Vì đôi [C] ta đã đến với [D] nhau quá [Em] bất ngờ Thời gian [G] cho đôi ta đã hết Người hãy [D] đi đi lưu luyến chi Hãy xem [C] như ngày qua chúng [D] ta sống [Em] tạm mà thôi.

Video hướng dẫn