1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy yêu như chưa yêu lần nào

Lê Hựu Hà - Nguyễn Trung Cang
Nguồn: saigonocean.com