highlight chords
Intro:
[F#]
Mina saiko arigato
ka-ka-ka-kawaii
(hold)
ka-ka-ka-kawaii
Verse 1:
[C#m]Mom's not [E]home [A]tonight
So we can roll around
have a pillow fight
Like a [C#m]major rager [E][A]omfg
[C#m]Let's all [E]slumber [A]party
Like a fat kid on a
pack of smarties
[C#m]Someone chuck a [E]cupcake [A]at me
It's [C#m]time for [E]spin the [A]bottle
Not gonna talk about it tomorrow
[C#m]Keep it just [E]between you [A]and me
[C#m]Let's play [E]truth or [A]dare now
We can roll around in
our underwear how
[C#m]Every silly [E]kitty [A]should be
Chorus 1:
[C#m]Come come [B]Kitty kitty
[A]You're so pretty pretty
[C#m]Don't go [B]kitty kitty
[A]Stay with me
[C#m]Come come [B]Kitty kitty
[A]You're so silly silly
[C#m]Don't go [B]kitty kitty
[A]Play with me
(hold)
Ka-ka-ka-Kawaii
[C#m]  Hello kitty
Hello kitty
[C#m]  Hello kitty
you're so pretty
[C#m]  Hello kitty
Hello kitty
[C#m]  Hello kitty
you're so silly
Verse 2:
[C#m]Wake up [E]got a [A]secret
Pinky swear that
you're gonna keep it
[C#m]I've got something
[E]you need [A]to see
[C#m]Let's be [E]friends [A]forever
I wanna do everything
with you together
[C#m]Come and play
with [E]kitty [A]and me
(Repeat Chorus 1)
Bridge: Chordless
Mina saiko arigato
ka-ka-ka-kawaii
Mina saiko arigato kawaii
ka-ka-ka-kawaii
ka-ka-ka-kawaii
ka-ka-ka-kawaii
ka-ka-ka-kawaii
ka-ka-ka-kawaii
[C#m]  Hello kitty
Hello kitty
[C#m]  Hello kitty
you're so pretty
[C#m]  Hello kitty
Hello kitty
[C#m]  Hello kitty
you're so silly
Chorus 2:
[C#m]Come come [B]Kitty kitty
[A]You're so pretty pretty
[C#m]Don't go [B]kitty kitty
[A]Stay with me
[C#m]Come come [B]Kitty kitty
[A]You're so silly silly
[C#m]Don't go [B]kitty kitty
[A]Play with [F#]me
Hello kitty
Hello kitty
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hello Kitty

Avril Lavigne
Intro:
[F#]
Mina saiko arigato
ka-ka-ka-kawaii
(hold)
ka-ka-ka-kawaii
Verse 1:
[C#m]Mom's not [E]home [A]tonight
So we can roll around
have a pillow fight
Like a [C#m]major rager [E][A]omfg
[C#m]Let's all [E]slumber [A]party
Like a fat kid on a
pack of smarties
[C#m]Someone chuck a [E]cupcake [A]at me
It's [C#m]time for [E]spin the [A]bottle
Not gonna talk about it tomorrow
[C#m]Keep it just [E]between you [A]and me
[C#m]Let's play [E]truth or [A]dare now
We can roll around in
our underwear how
[C#m]Every silly [E]kitty [A]should be
Chorus 1:
[C#m]Come come [B]Kitty kitty
[A]You're so pretty pretty
[C#m]Don't go [B]kitty kitty
[A]Stay with me
[C#m]Come come [B]Kitty kitty
[A]You're so silly silly
[C#m]Don't go [B]kitty kitty
[A]Play with me
(hold)
Ka-ka-ka-Kawaii
[C#m]  Hello kitty
Hello kitty
[C#m]  Hello kitty
you're so pretty
[C#m]  Hello kitty
Hello kitty
[C#m]  Hello kitty
you're so silly
Verse 2:
[C#m]Wake up [E]got a [A]secret
Pinky swear that
you're gonna keep it
[C#m]I've got something
[E]you need [A]to see
[C#m]Let's be [E]friends [A]forever
I wanna do everything
with you together
[C#m]Come and play
with [E]kitty [A]and me
(Repeat Chorus 1)
Bridge: Chordless
Mina saiko arigato
ka-ka-ka-kawaii
Mina saiko arigato kawaii
ka-ka-ka-kawaii
ka-ka-ka-kawaii
ka-ka-ka-kawaii
ka-ka-ka-kawaii
ka-ka-ka-kawaii
[C#m]  Hello kitty
Hello kitty
[C#m]  Hello kitty
you're so pretty
[C#m]  Hello kitty
Hello kitty
[C#m]  Hello kitty
you're so silly
Chorus 2:
[C#m]Come come [B]Kitty kitty
[A]You're so pretty pretty
[C#m]Don't go [B]kitty kitty
[A]Stay with me
[C#m]Come come [B]Kitty kitty
[A]You're so silly silly
[C#m]Don't go [B]kitty kitty
[A]Play with [F#]me
Hello kitty
Hello kitty

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com