1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hẹn hò

Cuộn trang

1. Một người ngồi [Dm] bên kia sông im [G] nghe nước chảy về [Dm] đâu Một người ngồi [Gm] đây trông hoa trôi theo nước chảy phương [Dm] nào Trời thì mưa [Gm6] rơi mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm [A7] đau Người thì hẹn [D] nhau sang sông mong cho [Em7] chóng tạnh mùa [D] Ngâu 2. Cuộc đời làm [Dm] cho đôi bên yêu [G] nhau cách một biển [Dm] sâu Hẹn hò tàn [Gm] thu sang xuân bên nhau biết thuở ban [Dm] đầu Dù tình không [Gm6] nguôi đôi ta xin cho hứa vui về [A7] sau Trời còn làm [D] cho mưa rơi mưa rơi [Em7] cách biệt dài [D] lâu. ĐK: Nước vẫn trôi [G] mau [Gm] mắt vẫn hoen [Dm] sầu Đành để hồn theo nước trôi không [Dm] màu Số kiếp hay [Bb] sao không cho bắc [Asus4] cầu Thì xin sông [E7] nước sẽ cho gần [Asus4] nhau. 3. Một người bèn [Dm] ra ven sông buông [G] theo nước cuồn cuộn [Dm] mau Một người chìm [Gm] sâu trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang [Dm] đầu Cuộc tình thương [Gm6] đau êm êm trôi theo nước xuôi về [A7] đâu Hẹn hò gặp [D] nhau thiên thu cho phong [Em7] phú đời người [D] sau

Video hướng dẫn