1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hẹn Ước Bồ Công Anh

Cuộn trang

Xiǎoxué [C]lí bā páng de púgōng [Am]yīng Shì jìyì [F]lǐ yǒu wèi [G]dào de fēng [C]jǐng Wǔshuì cāo [F]chǎng chuán lái chán de shēng [C]yīn Duō shào nián [Dm]hòu yě háishì hěn hǎo [G]tīng ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jiāng yuàn [C]wàng zhézhǐ fēijī jì chéng [Am]xìn Yīnwèi wǒ [F]men děng bù [G]dào nà liú [C]xīng Rènzhēn tóu [F]juédìng mìngyùn de yìng [C]bì Què bù zhī [Dm]dào dàodǐ néng qù nǎ [G]lǐ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- điệp khúc : Yīqǐ zhǎngdà [F]de yuē [G]dìng nà [Em]yàng qīng [Am]xī dǎ [F]guò gōu de [G]wǒ xiāng [C]xìn Shuō hǎo yào yī [F]qǐ lǚ [G]xíng shì [Em]nǐ rú [Am]jīn wéi [F]yī jiānchí [G]de rèn [C]xìng ------------------------------------------------------------------------------------------------------- đoạn dạo này các bạn đánh tè le hạt me gì cũng được đanh theo vòng C[Am]F[G]đánh 2 lần. Zài zǒu [C]láng shàng fá zhàn dǎ shǒu [Am]xīn Wǒmen què [F]zhùyì chuāng [G]biān de qīng [C]tíng Wǒ qù dào nǎ [F]lǐ nǐ dōu gēn hěn [C]jǐn Hěnduō de [Dm]mèng zài děngdàizhuó jìn [G]xíng ------------------------------------------------------------------------------------------------------- song đoạn này thì lặp lại điệp khúc. outtro ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Yīqǐ zhǎngdà [F]de yuē [G]dìng nà [Em]yàng zhēn [Am]xīn yǔ [F]nǐ liáo bù [G]wán de céng [C]jīng Ér wǒ yǐjīng [F]fēn bù [G]qīng nǐ [Em]shì yǒu [Am]qíng hái [F]shì cuòguò [G]de ài [C]qíng . -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video hướng dẫn