highlight chords
Xiǎoxué [C]lí bā páng de púgōng [Am]yīng
Shì jìyì [F]lǐ yǒu wèi [G]dào de fēng [C]jǐng
Wǔshuì cāo [F]chǎng chuán lái chán de shēng [C]yīn
Duō shào nián [Dm]hòu yě háishì hěn hǎo [G]tīng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jiāng yuàn [C]wàng zhézhǐ fēijī jì chéng [Am]xìn
Yīnwèi wǒ [F]men děng bù [G]dào nà liú [C]xīng
Rènzhēn tóu [F]juédìng mìngyùn de yìng [C]bì
Què bù zhī [Dm]dào dàodǐ néng qù nǎ [G]lǐ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
điệp khúc :
Yīqǐ zhǎngdà [F]de yuē [G]dìng nà [Em]yàng qīng [Am]xī dǎ [F]guò gōu de [G]wǒ xiāng [C]xìn
Shuō hǎo yào yī [F]qǐ lǚ [G]xíng shì [Em]nǐ rú [Am]jīn wéi [F]yī jiānchí [G]de rèn [C]xìng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
đoạn dạo này các bạn đánh tè le hạt me gì cũng được đanh theo vòng C[Am]F[G]đánh 2 lần.
Zài zǒu [C]láng shàng fá zhàn dǎ shǒu [Am]xīn
Wǒmen què [F]zhùyì chuāng [G]biān de qīng [C]tíng
Wǒ qù dào nǎ [F]lǐ nǐ dōu gēn hěn [C]jǐn
Hěnduō de [Dm]mèng zài děngdàizhuó jìn [G]xíng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
song đoạn này thì lặp lại điệp khúc.
outtro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yīqǐ zhǎngdà [F]de yuē [G]dìng nà [Em]yàng zhēn [Am]xīn yǔ [F]nǐ liáo bù [G]wán de céng [C]jīng
Ér wǒ yǐjīng [F]fēn bù [G]qīng nǐ [Em]shì yǒu [Am]qíng hái [F]shì cuòguò [G]de ài [C]qíng
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hẹn Ước Bồ Công Anh

Jay Chou / Châu Kiệt Luân
Xiǎoxué [C]lí bā páng de púgōng [Am]yīng
Shì jìyì [F]lǐ yǒu wèi [G]dào de fēng [C]jǐng
Wǔshuì cāo [F]chǎng chuán lái chán de shēng [C]yīn
Duō shào nián [Dm]hòu yě háishì hěn hǎo [G]tīng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jiāng yuàn [C]wàng zhézhǐ fēijī jì chéng [Am]xìn
Yīnwèi wǒ [F]men děng bù [G]dào nà liú [C]xīng
Rènzhēn tóu [F]juédìng mìngyùn de yìng [C]bì
Què bù zhī [Dm]dào dàodǐ néng qù nǎ [G]lǐ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
điệp khúc :
Yīqǐ zhǎngdà [F]de yuē [G]dìng nà [Em]yàng qīng [Am]xī dǎ [F]guò gōu de [G]wǒ xiāng [C]xìn
Shuō hǎo yào yī [F]qǐ lǚ [G]xíng shì [Em]nǐ rú [Am]jīn wéi [F]yī jiānchí [G]de rèn [C]xìng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
đoạn dạo này các bạn đánh tè le hạt me gì cũng được đanh theo vòng C[Am]F[G]đánh 2 lần.
Zài zǒu [C]láng shàng fá zhàn dǎ shǒu [Am]xīn
Wǒmen què [F]zhùyì chuāng [G]biān de qīng [C]tíng
Wǒ qù dào nǎ [F]lǐ nǐ dōu gēn hěn [C]jǐn
Hěnduō de [Dm]mèng zài děngdàizhuó jìn [G]xíng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
song đoạn này thì lặp lại điệp khúc.
outtro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yīqǐ zhǎngdà [F]de yuē [G]dìng nà [Em]yàng zhēn [Am]xīn yǔ [F]nǐ liáo bù [G]wán de céng [C]jīng
Ér wǒ yǐjīng [F]fēn bù [G]qīng nǐ [Em]shì yǒu [Am]qíng hái [F]shì cuòguò [G]de ài [C]qíng
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com