Hẹn vào chiều thứ 9 ngày 31 tháng 2

≣≣
Tone [C]
Capo 1
Hẹn vào chiều thứ [F]9
[G7]...ngày 31 [Em]tháng hai
[Am]ngày mà người quay [Dm]lại
Để nói [G7]tiếp những câu chuyện của [C]cả hai
Hẹn vào ngày đầy [F]gió [G7]
Khi ngoảnh [Em]đầu người vẫn đứng [A7]đó
Đi hết [Dm7]cả một vòng trái đất chỉ
muốn quay [G]lại ngày mình đánh mất [C]em. [G] [Am] [G]
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)