highlight chords
[A] Here comes the sun, [D] here comes the [B7] sun
And I say [A] it's all right [D][E][D][E]
[A] Little darling, it's been a [D] long cold lonely [E] winter
[A] Little darling, it feels like [D] years since it's been [E] here
[A] Here comes the sun, [D] here comes the [B7] sun
And I say [A] it's all right [D][E][D][E]
[A] Little darling, the smiles re- [D] turning to the [E] faces
[A] Little darling, it seems like [D] years since it's been [E] here
[A] Here comes the sun, [D] here comes the [B7] sun
And I say [A] it's all right [D][E][D][E]
[C] Sun, [G] sun, [A] sun, here it [A] comes [E] X 5
[A] Little darling, I feel that [D] ice is slowly [E] melting
[A] Little darling, it seems like [D] years since it's been [E] clear
[A] Here comes the sun, [D] here comes the [B7] sun,
And I say [A] it's all right [D][E][D][E]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Here comes the sun

The Beatles
[A] Here comes the sun, [D] here comes the [B7] sun
And I say [A] it's all right [D][E][D][E]
[A] Little darling, it's been a [D] long cold lonely [E] winter
[A] Little darling, it feels like [D] years since it's been [E] here
[A] Here comes the sun, [D] here comes the [B7] sun
And I say [A] it's all right [D][E][D][E]
[A] Little darling, the smiles re- [D] turning to the [E] faces
[A] Little darling, it seems like [D] years since it's been [E] here
[A] Here comes the sun, [D] here comes the [B7] sun
And I say [A] it's all right [D][E][D][E]
[C] Sun, [G] sun, [A] sun, here it [A] comes [E] X 5
[A] Little darling, I feel that [D] ice is slowly [E] melting
[A] Little darling, it seems like [D] years since it's been [E] clear
[A] Here comes the sun, [D] here comes the [B7] sun,
And I say [A] it's all right [D][E][D][E]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com