highlight chords
Intro: [C] [G] [F]
[C] [G] [Dm] [Em] [F]

1. Here I [C] am [Em] playing with those [Am] Memories a-[Em] gain
And [A7] just when I thought time has set me [Dm] free
Those thoughts of you keep taunting [G] me
Holding [C] you, a [Em] feeling I [Am] never out-[Em] grew
Though [A7] each and every part of me has [Dm] tried
Only you can fill that space in-[G] side
So [Dm] there's no sense pre-[G] tending
My [Dm] heart it's not [G] mending

Chorus: [C] Just when I [Em] though I was [Dm] over [G] you
[C] Just when I [Am] though I could [Dm] stand on my [G] own
Oh [C] baby those [Em] memories come [Dm] Crashing through
[E] And I just [Am] can't go [Dm] on [Em] with-[F] out [C] you [Em][Dm][Em][F] 

2. On my [G] own I've [Em] tried to make the [Am] best of it a-[Em] lone
I've [A7] done everything I can to ease the [Dm] Pain
But only you can stop the [G] rain
I just [Dm] can't live without [G] you
I miss [Dm] everything about [G] you

Chorus: [C] Just when I [Em] though I was [Dm] over [G] you
[C] Just when I [Am] though I could [Dm] stand on my [G] own
Oh [C] baby those [Em] memories come [Dm] crashing through
[E] And I just [Am] can't go [Dm] on [Em] with-[F] out 

* Go [Dm] on [Em] with-[F] out , It just [Am] can't go [Dm] on [Em] with-[F] out [C] you
[Em] Uh uh uh uh [Dm] uh … with-[F] out [C] you [Am] uh .. with-[F] out [C] you ….
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Here I am (Just when I thought I was over you)

Michael Masser , Norman Sallitt & Linda Creed
Intro: [C] [G] [F]
[C] [G] [Dm] [Em] [F]

1. Here I [C] am [Em] playing with those [Am] Memories a-[Em] gain
And [A7] just when I thought time has set me [Dm] free
Those thoughts of you keep taunting [G] me
Holding [C] you, a [Em] feeling I [Am] never out-[Em] grew
Though [A7] each and every part of me has [Dm] tried
Only you can fill that space in-[G] side
So [Dm] there's no sense pre-[G] tending
My [Dm] heart it's not [G] mending

Chorus: [C] Just when I [Em] though I was [Dm] over [G] you
[C] Just when I [Am] though I could [Dm] stand on my [G] own
Oh [C] baby those [Em] memories come [Dm] Crashing through
[E] And I just [Am] can't go [Dm] on [Em] with-[F] out [C] you [Em][Dm][Em][F] 

2. On my [G] own I've [Em] tried to make the [Am] best of it a-[Em] lone
I've [A7] done everything I can to ease the [Dm] Pain
But only you can stop the [G] rain
I just [Dm] can't live without [G] you
I miss [Dm] everything about [G] you

Chorus: [C] Just when I [Em] though I was [Dm] over [G] you
[C] Just when I [Am] though I could [Dm] stand on my [G] own
Oh [C] baby those [Em] memories come [Dm] crashing through
[E] And I just [Am] can't go [Dm] on [Em] with-[F] out 

* Go [Dm] on [Em] with-[F] out , It just [Am] can't go [Dm] on [Em] with-[F] out [C] you
[Em] Uh uh uh uh [Dm] uh … with-[F] out [C] you [Am] uh .. with-[F] out [C] you ….

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn