highlight chords
Verse 1
[E]Light of the [B]World, You stepped [F#m7]down into darkness,
[E]opened my [B]eyes, let me [A]see
[E]Beauty that [B]made this [F#m7]heart adore You,
[E]hope of a [B]life spent with [A]You

Chorus

Here I am to [E]worship, here I am to [B/E]bow down,
here I am to [E/G#]say that You're my [A]God
You're altogether [E]lovely, altogether [B/E]worthy,
altogether wonderful to [E/G#]me

[A]*1st and 2nd times only

Verse 2
[E]King of all [B]days, oh so [F#m7]highly exalted,
[E]glorious in [B]heaven [E]above
[E]Humbly You [B]came to the [F#m7]Earth You created,
[E]all for love's [B]sake became [A]poor

Bridge
And I'll [B]never [E/G#]know how [A]much it cost
To [B]see my [E/G#A]sin upon that cross
I’ll [B]never [E/G#] know how [A]much it cost
to [B]see my [E/G#A] sin upon that cross
I’ll [B/D#]never [E]know how [A2]much it cost
to [B/D#]see my [E]sin [A2]upon that cross
I’ll [B/D#]never [E]know how [A2]much it cost
to [B/D#]see my [E]sin [A2]upon that cross
[B7/A]  [A2]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Here I Am To Worship

Tim Hughes
Verse 1
[E]Light of the [B]World, You stepped [F#m7]down into darkness,
[E]opened my [B]eyes, let me [A]see
[E]Beauty that [B]made this [F#m7]heart adore You,
[E]hope of a [B]life spent with [A]You

Chorus

Here I am to [E]worship, here I am to [B/E]bow down,
here I am to [E/G#]say that You're my [A]God
You're altogether [E]lovely, altogether [B/E]worthy,
altogether wonderful to [E/G#]me

[A]*1st and 2nd times only

Verse 2
[E]King of all [B]days, oh so [F#m7]highly exalted,
[E]glorious in [B]heaven [E]above
[E]Humbly You [B]came to the [F#m7]Earth You created,
[E]all for love's [B]sake became [A]poor

Bridge
And I'll [B]never [E/G#]know how [A]much it cost
To [B]see my [E/G#A]sin upon that cross
I’ll [B]never [E/G#] know how [A]much it cost
to [B]see my [E/G#A] sin upon that cross
I’ll [B/D#]never [E]know how [A2]much it cost
to [B/D#]see my [E]sin [A2]upon that cross
I’ll [B/D#]never [E]know how [A2]much it cost
to [B/D#]see my [E]sin [A2]upon that cross
[B7/A]  [A2]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com