highlight chords
[Am] Có lần mình [G] khóc âm thầm, ngoài [F] kia đám đông xa [E7] lạ 
[Am] Có lần mình [G] hát âm thầm, để [F] dành cho tim lắng [E7] nghe 
[Am] Có lần mình [G] nhớ âm thầm, vì [F] chẳng thể nói nên [E7] lời 
[Dm] Nhiều ngày trôi qua [Am] tình còn đậy vơi [F] thế [Am] mà 
Ngoài kia ấm [Dm] áp từng đôi tình [G] nhân 
Mình tôi nhìn [Em] theo người xa khuất [Am] dần 
Chìm trong ký [Dm] ức xa xôi tôi [E7] đắm say trong vực tối 
Dặn lòng mình [Dm] sẽ tìm chốn bình [G] yên 
Tìm một nơi [Em] khác người không ẩn [Am] hiện 
Tìm một nơi [Dm] chỉ riêng ta 
Dẫu [F] có buốt giá, cô [E7] đơn muộn phiền phôi pha 
ĐK:
Lòng vẫn [Am] muốn người nói một [Dm] lời 
Trái [G] tim tôi đang rối [C] bời 
Dù người [F] đang ở đâu, rằng từ [Dm] lâu về sau 
Tim [E7] chưa bao giờ phai dấu.
Người yêu [Am] hỡi hãy trả lời [Dm] tôi 
Phải [G] chăng yêu ai khác [C] rồi 
Để tôi [F] thôi chờ trông, để tôi [Dm] thôi đợi mong 
Để [E7] cho tôi hết hy [Am] vọng.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hết hy vọng

Châu Đăng Khoa
[Am] Có lần mình [G] khóc âm thầm, ngoài [F] kia đám đông xa [E7] lạ 
[Am] Có lần mình [G] hát âm thầm, để [F] dành cho tim lắng [E7] nghe 
[Am] Có lần mình [G] nhớ âm thầm, vì [F] chẳng thể nói nên [E7] lời 
[Dm] Nhiều ngày trôi qua [Am] tình còn đậy vơi [F] thế [Am] mà 
Ngoài kia ấm [Dm] áp từng đôi tình [G] nhân 
Mình tôi nhìn [Em] theo người xa khuất [Am] dần 
Chìm trong ký [Dm] ức xa xôi tôi [E7] đắm say trong vực tối 
Dặn lòng mình [Dm] sẽ tìm chốn bình [G] yên 
Tìm một nơi [Em] khác người không ẩn [Am] hiện 
Tìm một nơi [Dm] chỉ riêng ta 
Dẫu [F] có buốt giá, cô [E7] đơn muộn phiền phôi pha 
ĐK:
Lòng vẫn [Am] muốn người nói một [Dm] lời 
Trái [G] tim tôi đang rối [C] bời 
Dù người [F] đang ở đâu, rằng từ [Dm] lâu về sau 
Tim [E7] chưa bao giờ phai dấu.
Người yêu [Am] hỡi hãy trả lời [Dm] tôi 
Phải [G] chăng yêu ai khác [C] rồi 
Để tôi [F] thôi chờ trông, để tôi [Dm] thôi đợi mong 
Để [E7] cho tôi hết hy [Am] vọng.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com