1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hịch biển Đông

Cuộn trang

Hờ hơ [G] hớ [A] hơ hớ hơ [D] hờ hờ hơ [G] hớ hơ hơ [D] hớ [D] Sơn hà vào cơn nguy biến Xã [A] tắc rực lửa căm [Bm] hờn Bao dòng [A] máu, con [Em] tim nóng bỏng, sục [C] sôi. Kẻ [A] thù giả nhân, giả [Bm] nghĩa Rình rập, khiêu khích, hiểm [Em] nguy Biển quê [A] hương gió [D] gào, cuồng phong nổi [A] sóng. Sóng trào [Bm] dâng từ Hoàng [G] Sa Sóng trào [Bm] dâng từ Trường [A] Sa Triệu con tim, kiêu [D] hùng hướng ra biển [A] Đông Việt Nam [G] ta, không khoan [D] nhượng Việt Nam [G] ta, không khuất [A] phục Mỗi tấc [D] đất đã [G] từng thắm máu cha [A] ông. Triệu con [G] tim chung một [D] lòng Kẻ thù [G] kia chớ tham [A] tàn Sóng Bạch [D] Đằng có [A] thể ở ngoài Hoàng [D] Sa

Video hướng dẫn