highlight chords
Vòng hợp âm: [C] [Am] [F] [G]

1. [C] Tôi như đứa [Am] trẻ ngồi [F] bên hiên [G] nhà
Lặng [C] yên trong gió [Am] chiều nghe [F] kể về ngày [G] xưa
Ngày trời [C] cao hỏi [Am] mẹ mong tôi [F] trông như thế [G] nào?
Ngày mặt [C] trăng hỏi [Am] mẹ muốn tôi [F] cười ra làm [G] sao?

Là [C] trăm tháng [Am] trăm ngày 
[F] Mẹ mong tôi một [G] đời hồn nhiên
[C] Trăm mối [Am] trăm bề 
[F] Đừng buông xuôi tin [G] lấy ngày mai

ĐK: Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thôi cho tôi bình [G] yên
Người [C] tranh đua nhau tơi [Am] bời hơn [F] thua chi thêm mệt [G] nhoài
Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thêm cho tôi tình [G] yêu
Ngày [C] mai sóng gió bên [Am] đời xin cho tôi [F] nghe một lời [G] thôi.

2. [C] Tôi mong những [Am] ngày ngồi [F] bên hiên [G] nhà
Lặng [C] yên trong gió [Am] chiều nghe [F] kể về ngày [G] xưa
Ngày đầu [C] tiên xa [Am] nhà tôi ngây [F] ngô như thế [G] nào
Tình yêu [C] đến trong [Am] đời tôi hỏi [F] mẹ phải làm [G] sao

Giờ [C] tôi lớn [Am] khôn rồi 
[F] Lại lo tôi lận [G] đận tình duyên
[C] Thương lắm làm [Am] răng chừ 
[F] Đừng buôi xuôi tin [G] lấy ngày mai 

ĐK: Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thôi cho tôi bình [G] yên
Người [C] tranh đua nhau tơi [Am] bời hơn [F] thua chi thêm mệt [G] nhoài
Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thêm cho tôi tình [G] yêu
Ngày [C] mai sóng gió bên [Am] đời xin cho tôi [F] nghe một lời [G] thôi.

* Tôi ơi tôi [C] à ngủ ngoan
Đêm nay có [Am] mẹ trông đèn khuya
Xin cho ngàn [F] nỗi đắng cay 
Dẫu bao ưu [G] phiền, tôi thay mẹ tôi

Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thôi cho tôi bình [G] yên
Người [C] tranh đua nhau tơi [Am] bời hơn [F] thua chi thêm mệt [G] nhoài
Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thêm cho tôi tình [G] yêu
Ngày [C] mai sóng gió bên [Am] đời xin cho tôi [F] nghe lời mẹ [G] ru....
À ru hời, à ru hời ơi hỡi [C] ru.....
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hiên nhà

Linh Cáo
Vòng hợp âm: [C] [Am] [F] [G]

1. [C] Tôi như đứa [Am] trẻ ngồi [F] bên hiên [G] nhà
Lặng [C] yên trong gió [Am] chiều nghe [F] kể về ngày [G] xưa
Ngày trời [C] cao hỏi [Am] mẹ mong tôi [F] trông như thế [G] nào?
Ngày mặt [C] trăng hỏi [Am] mẹ muốn tôi [F] cười ra làm [G] sao?

Là [C] trăm tháng [Am] trăm ngày 
[F] Mẹ mong tôi một [G] đời hồn nhiên
[C] Trăm mối [Am] trăm bề 
[F] Đừng buông xuôi tin [G] lấy ngày mai

ĐK: Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thôi cho tôi bình [G] yên
Người [C] tranh đua nhau tơi [Am] bời hơn [F] thua chi thêm mệt [G] nhoài
Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thêm cho tôi tình [G] yêu
Ngày [C] mai sóng gió bên [Am] đời xin cho tôi [F] nghe một lời [G] thôi.

2. [C] Tôi mong những [Am] ngày ngồi [F] bên hiên [G] nhà
Lặng [C] yên trong gió [Am] chiều nghe [F] kể về ngày [G] xưa
Ngày đầu [C] tiên xa [Am] nhà tôi ngây [F] ngô như thế [G] nào
Tình yêu [C] đến trong [Am] đời tôi hỏi [F] mẹ phải làm [G] sao

Giờ [C] tôi lớn [Am] khôn rồi 
[F] Lại lo tôi lận [G] đận tình duyên
[C] Thương lắm làm [Am] răng chừ 
[F] Đừng buôi xuôi tin [G] lấy ngày mai 

ĐK: Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thôi cho tôi bình [G] yên
Người [C] tranh đua nhau tơi [Am] bời hơn [F] thua chi thêm mệt [G] nhoài
Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thêm cho tôi tình [G] yêu
Ngày [C] mai sóng gió bên [Am] đời xin cho tôi [F] nghe một lời [G] thôi.

* Tôi ơi tôi [C] à ngủ ngoan
Đêm nay có [Am] mẹ trông đèn khuya
Xin cho ngàn [F] nỗi đắng cay 
Dẫu bao ưu [G] phiền, tôi thay mẹ tôi

Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thôi cho tôi bình [G] yên
Người [C] tranh đua nhau tơi [Am] bời hơn [F] thua chi thêm mệt [G] nhoài
Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thêm cho tôi tình [G] yêu
Ngày [C] mai sóng gió bên [Am] đời xin cho tôi [F] nghe lời mẹ [G] ru....
À ru hời, à ru hời ơi hỡi [C] ru.....

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn