1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hiên nhà

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [C] [Am] [F] [G] 1. [C] Tôi như đứa [Am] trẻ ngồi [F] bên hiên [G] nhà Lặng [C] yên trong gió [Am] chiều nghe [F] kể về ngày [G] xưa Ngày trời [C] cao hỏi [Am] mẹ mong tôi [F] trông như thế [G] nào? Ngày mặt [C] trăng hỏi [Am] mẹ muốn tôi [F] cười ra làm [G] sao? Là [C] trăm tháng [Am] trăm ngày [F] Mẹ mong tôi một [G] đời hồn nhiên [C] Trăm mối [Am] trăm bề [F] Đừng buông xuôi tin [G] lấy ngày mai ĐK: Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thôi cho tôi bình [G] yên Người [C] tranh đua nhau tơi [Am] bời hơn [F] thua chi thêm mệt [G] nhoài Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thêm cho tôi tình [G] yêu Ngày [C] mai sóng gió bên [Am] đời xin cho tôi [F] nghe một lời [G] thôi. 2. [C] Tôi mong những [Am] ngày ngồi [F] bên hiên [G] nhà Lặng [C] yên trong gió [Am] chiều nghe [F] kể về ngày [G] xưa Ngày đầu [C] tiên xa [Am] nhà tôi ngây [F] ngô như thế [G] nào Tình yêu [C] đến trong [Am] đời tôi hỏi [F] mẹ phải làm [G] sao Giờ [C] tôi lớn [Am] khôn rồi [F] Lại lo tôi lận [G] đận tình duyên [C] Thương lắm làm [Am] răng chừ [F] Đừng buôi xuôi tin [G] lấy ngày mai ĐK: Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thôi cho tôi bình [G] yên Người [C] tranh đua nhau tơi [Am] bời hơn [F] thua chi thêm mệt [G] nhoài Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thêm cho tôi tình [G] yêu Ngày [C] mai sóng gió bên [Am] đời xin cho tôi [F] nghe một lời [G] thôi. * Tôi ơi tôi [C] à ngủ ngoan Đêm nay có [Am] mẹ trông đèn khuya Xin cho ngàn [F] nỗi đắng cay Dẫu bao ưu [G] phiền, tôi thay mẹ tôi Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thôi cho tôi bình [G] yên Người [C] tranh đua nhau tơi [Am] bời hơn [F] thua chi thêm mệt [G] nhoài Trời [C] ơi sinh tôi ra [Am] đời thì [F] thêm cho tôi tình [G] yêu Ngày [C] mai sóng gió bên [Am] đời xin cho tôi [F] nghe lời mẹ [G] ru.... À ru hời, à ru hời ơi hỡi [C] ru.....

Video hướng dẫn