highlight chords
Ngày nào em [Em] đến, áo em màu trinh 
Áo xinh là xinh, áo [E7] em trong trời [Am] hồng 
Là [Em] gió, là [D] bướm, là [C] hoa, là [B7] mây chiều [Em][B7]
Ngày nào em [Em] đến, nón em cầm tay 
Nón em màu mây, nón [E7] em sao thẹn [Am] thùng 
Kề [Em] tai để [D] nói, cùng [C] anh một [B7] câu chuyện [Em] lòng 
Có [Am] bao giờ, xóa [Em] nhòa, tà áo [C] trắng 
Hình dáng, người [Em] em, không ngóng chờ 
Một bài [Am] thơ, đẹp thêm, tình duyên trên nón [B7] em 
Rồi từ hôm [Em] ấy, nón em làm thơ 
Nón em dệt mơ, đã [E7] ghi trong cuộc [Am] đời 
Hình [Em] bóng người [D] em, mà [C] anh ngàn [B7] năm đợi [Em] chờ.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hình ảnh người em không đợi

Hoàng Thi Thơ
Ngày nào em [Em] đến, áo em màu trinh 
Áo xinh là xinh, áo [E7] em trong trời [Am] hồng 
Là [Em] gió, là [D] bướm, là [C] hoa, là [B7] mây chiều [Em][B7]
Ngày nào em [Em] đến, nón em cầm tay 
Nón em màu mây, nón [E7] em sao thẹn [Am] thùng 
Kề [Em] tai để [D] nói, cùng [C] anh một [B7] câu chuyện [Em] lòng 
Có [Am] bao giờ, xóa [Em] nhòa, tà áo [C] trắng 
Hình dáng, người [Em] em, không ngóng chờ 
Một bài [Am] thơ, đẹp thêm, tình duyên trên nón [B7] em 
Rồi từ hôm [Em] ấy, nón em làm thơ 
Nón em dệt mơ, đã [E7] ghi trong cuộc [Am] đời 
Hình [Em] bóng người [D] em, mà [C] anh ngàn [B7] năm đợi [Em] chờ.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com