1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hình bóng cũ

Cuộn trang

Từ sau hôm cách [Dm] biệt Vui buồn ai [F] biết những đêm ngõ [Bb] hoang nhìn trăng về muộn [A7] màng Hồn bâng [Bb] khuâng mơ hình [F] bóng đã ghi khắc [A7] trong lòng Nhiều khi chân bước [Dm] nhỏ Đi vào thương [F] nhớ muốn lên phố [Bb] xưa tìm thăm người bạn [A7] đời Đường không [Bb] xa nhưng mình đã [F] trót cách [A7] xa lối [Dm] mộng rồi Nếu mai sau còn [Bb] gặp nhau thì [D7] nhìn lên trông [Gm] nhau [C] Như khi ban [F] đầu mà thời [Bb] gian chưa xóa [A7] dấu kỷ niệm xưa nhắc [Bb] lại Và đường vào tương [C] lai vương vấn [A7] mãi hình bóng ai Để đêm đêm cuối [Dm] mặt Nghe buồn lên [F] mắt mới hay trắng [Bb] tay còn chăng chỉ nụ [A7] cười Đọng trên [Bb] môi khi người [F] ấy bước [A7] chân khuất [Dm] nẻo đời

Video hướng dẫn