highlight chords
				              [Am]          [Em]     
Lúc quen ấy, mình đã đến bên nhau, 
      [F]        [C]  
cùng say đắ m hoan ca tình yê u. 
       [Am]        [Em]  
Hoàng hôn bu ông xa xôi mỗi đêm về, 
      [F]     [G]   
nhìn nhau mãi.. wo w o... 
 

 [Am]             [Em]    
N hững đêm vắng thao thức tro ng cơn mơ 
       [F]       [C]  
lòng thương n hớ suy tư về n hau 
       [Am]            [Em]           [F]     [G]  
Tình yêu đến trong thoáng như phút giấ y mau trôi qua làm sao biết.. wo w o... 
 [Em]           [Am]     
Khi em quay lưng cất bư ớc đi xa... 
 [G]          [C]           [F]  
Anh nghe sao cơn đau như buốt giá trái tim n ày. 
 [F]            [Em]    [Am7]     [Dm6]    [Dm]      [G] 
Chuyện tình nào ai có bi ết đâu rằn g, ngàn con s óng xô thuy ền trôi xa.. . 
 

     [C]        [F]      
ĐK:... Vẫ n mong người dù x a cách lòng 
     [Dm]            [G]    
tình tho áng qua đi, tình trôi theo gió mây 
     [Em]         [Am]     
tình là c ánh chim bay, tình s óng gió xô 
       [Dm]            [G]       
cho những ti ếng yêu thương còn lại đâ y phôi pha... 
 [C]           [F]   
C ố quên người dù đau sót lòng, 
      [Dm]         [G]    
ngày và thá ng qua đi thời gian sẽ quên. 
      [Em]             [Am]   
Tình mình s óng xô nghiêng tựa bóng cán h chim 
        [Dm]            [G]     
còn trên bến v ắng nơi đây mình anh trôn g theo... 
        [C]    
Hình bóng em mờ xa.... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hình Bóng Đợi Chờ

				              [Am]          [Em]     
Lúc quen ấy, mình đã đến bên nhau, 
      [F]        [C]  
cùng say đắ m hoan ca tình yê u. 
       [Am]        [Em]  
Hoàng hôn bu ông xa xôi mỗi đêm về, 
      [F]     [G]   
nhìn nhau mãi.. wo w o... 
 

 [Am]             [Em]    
N hững đêm vắng thao thức tro ng cơn mơ 
       [F]       [C]  
lòng thương n hớ suy tư về n hau 
       [Am]            [Em]           [F]     [G]  
Tình yêu đến trong thoáng như phút giấ y mau trôi qua làm sao biết.. wo w o... 
 [Em]           [Am]     
Khi em quay lưng cất bư ớc đi xa... 
 [G]          [C]           [F]  
Anh nghe sao cơn đau như buốt giá trái tim n ày. 
 [F]            [Em]    [Am7]     [Dm6]    [Dm]      [G] 
Chuyện tình nào ai có bi ết đâu rằn g, ngàn con s óng xô thuy ền trôi xa.. . 
 

     [C]        [F]      
ĐK:... Vẫ n mong người dù x a cách lòng 
     [Dm]            [G]    
tình tho áng qua đi, tình trôi theo gió mây 
     [Em]         [Am]     
tình là c ánh chim bay, tình s óng gió xô 
       [Dm]            [G]       
cho những ti ếng yêu thương còn lại đâ y phôi pha... 
 [C]           [F]   
C ố quên người dù đau sót lòng, 
      [Dm]         [G]    
ngày và thá ng qua đi thời gian sẽ quên. 
      [Em]             [Am]   
Tình mình s óng xô nghiêng tựa bóng cán h chim 
        [Dm]            [G]     
còn trên bến v ắng nơi đây mình anh trôn g theo... 
        [C]    
Hình bóng em mờ xa.... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com