1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hình bóng

Cuộn trang

1. Có những [Dm] lúc bỏ đàn bỏ hát Em nhắc [C] tôi đời cần bài [F] ca Có những [Dm] lúc áo cơm vất [Am] vả Em vỗ về nghèo khó sẽ [Dm] qua Có những [F] lúc gặp người dối trá Em khuyên [Bb] tôi đừng buồn chóng [Dm] già Có những [C] lúc thấy đời ngắn quá Tựa vào [Am] nhau cùng hát tình [Dm] ca Thì em [Bb] hỡi dẫu đời bão [Dm] giông Em bên [C] tôi với một tấm [Dm] lòng Và em [Bb] hỡi dẫu biển dậy [Dm] sóng Tôi bên [C] em [Am] với một tình [Dm] yêu. 2. Lúc thiếu [Dm] vắng một người buồn lắm Ta nhắc [C] nhau đừng giận hờn [F] lâu Lỡ có [Dm] lúc ốm đau chớ [Am] sầu Ai trong đời mạnh khỏe mãi [Dm] đâu Sẽ đến [F] lúc tuổi già bóng xế Nhưng yêu [Bb] nhau tình nào có [Dm] già Lỡ đến [C] lúc tóc mình bạc trắng Bạc đầu [Am] ta vẫn hát tình [Dm] ca Và mãi [Bb] mãi em hình tôi [Dm] bóng Luôn bên [C] nhau với một tấm [Dm] lòng Và mãi [Bb] mãi tôi hình em [Dm] bóng Luôn bên [C] nhau [Am] như bóng với [Dm] hình.

Video hướng dẫn