1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hình nhân non yếu

Cuộn trang

[F6] Dù có phải bước đi trong 1 ngàn đêm giông bão [Bm7] [C] Hay sẽ phải thắng trăm sông sâu muôn vực bờ [Am] [Dm] Dù sẽ phải cất cho ai đền đài hay kim tháp [Bm7]5 [Esus4] [E] Trên đất trôi mềm phù sa FM7 G "no5" Dù có phải nát tay những khi ta đạp tan núi [Em7] Âm6 Dù biết thân chín khi nhúng thân vạc sâu sôi [Dm] [Bm7] [Em] Tôi vẫn vui sống không lo gì tôi hết [E] F#...G# Duy chỉ có ...[E7] [Am] [Bm7]5 Khi nàng trong mơ thấp thoáng, [G7] [C9] Trái tim của tôi bằng thép chảy than [Am9] Dadd11"no5" Xôn xao, đường cong xôn xao gió [E] FM7 Biến tôi thành ra hình nhân non yếu ..E [Am] [Bm7]5 Thân mền em trong tay ấm [G7] [C9] Vẫn run vì em cành liễu nhỏ nhoi [Am9] [Bm] Xin em nằm ngoan trong tiếng ru [B7] [E7] [Am] Có tôi hình nhân quỳ dưới chân nàng Dù có phải quét tan đi bụi hồng trong nhân thế Tôi sẽ không tiếc công tôi đâu tôi làm được Trời đã quên mất đứa con này 1 hành tinh cũ Tôi sẽ mang đền cho em Dù có phải giết đi ánh dương hay vài tinh vân Dù có phải níu cho đứng yên thời gian ngân Tôi vẫn vui sống ko lo gì tôi hết Duy chỉ có ... Khi nàng trong mơ thấp thoáng, trái tim của tôi bằng thép chảy than Xôn sao, đường cong xôn xao gió biến tôi thành ra hình nhân non yếu Thân mền em trong tay ấm Vẫn run vì em cành liễu nhỏ nhoi Xin em nằm ngoan trong tiếng ru Có tôi hình nhân quỳ dưới chân nàng

Video hướng dẫn