highlight chords
				                  [F6]                 
Dù có phải bước đi trong 1 ngàn đêm giông bão 
 [Bm7]             [C]        
Hay sẽ phải thắng trăm sông sâu muôn vực bờ 
 [Am]            [Dm]        
Dù sẽ phải cất cho ai đền đài hay kim tháp 
 [Bm7]5         [Esus4] [E] 
Trên đất trôi mềm phù sa 
 FM7                 G "no5" 
Dù có phải nát tay những khi ta đạp tan núi 
 [Em7]                   Âm6 
Dù biết thân chín khi nhúng thân vạc sâu sôi 
 [Dm]     [Bm7]      [Em]     
Tôi vẫn vui sống không lo gì tôi hết 
     [E]    F#...G#
Duy chỉ có ...[E7] 
 

 [Am]        [Bm7]5    
Khi nàng trong mơ thấp thoáng, 
       [G7]         [C9]  
Trái tim của tôi bằng thép chảy than 
   [Am9]         Dadd11"no5" 
Xôn xao, đường cong xôn xao gió 
        [E]           FM7 
Biến tôi thành ra hình nhân non yếu ..E 
 

 [Am]        [Bm7]5 
Thân mền em trong tay ấm 
      [G7]        [C9]  
Vẫn run vì em cành liễu nhỏ nhoi 
   [Am9]           [Bm] 
Xin em nằm ngoan trong tiếng ru 
      [B7]    [E7]    [Am]  
Có tôi hình nhân quỳ dưới chân nàng 
 

                        
Dù có phải quét tan đi bụi hồng trong nhân thế 
                       
Tôi sẽ không tiếc công tôi đâu tôi làm được 
                       
Trời đã quên mất đứa con này 1 hành tinh cũ 
            
Tôi sẽ mang đền cho em 
                        
Dù có phải giết đi ánh dương hay vài tinh vân 
                      
Dù có phải níu cho đứng yên thời gian ngân 
                  
Tôi vẫn vui sống ko lo gì tôi hết 
        
Duy chỉ có ... 
 

                                   
Khi nàng trong mơ thấp thoáng, trái tim của tôi bằng thép chảy than 
                 
Xôn sao, đường cong xôn xao gió 
                   
biến tôi thành ra hình nhân non yếu 
 

             
Thân mền em trong tay ấm 
                 
Vẫn run vì em cành liễu nhỏ nhoi 
                 
Xin em nằm ngoan trong tiếng ru 
                   
Có tôi hình nhân quỳ dưới chân nàng 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hình nhân non yếu

				                  [F6]                 
Dù có phải bước đi trong 1 ngàn đêm giông bão 
 [Bm7]             [C]        
Hay sẽ phải thắng trăm sông sâu muôn vực bờ 
 [Am]            [Dm]        
Dù sẽ phải cất cho ai đền đài hay kim tháp 
 [Bm7]5         [Esus4] [E] 
Trên đất trôi mềm phù sa 
 FM7                 G "no5" 
Dù có phải nát tay những khi ta đạp tan núi 
 [Em7]                   Âm6 
Dù biết thân chín khi nhúng thân vạc sâu sôi 
 [Dm]     [Bm7]      [Em]     
Tôi vẫn vui sống không lo gì tôi hết 
     [E]    F#...G#
Duy chỉ có ...[E7] 
 

 [Am]        [Bm7]5    
Khi nàng trong mơ thấp thoáng, 
       [G7]         [C9]  
Trái tim của tôi bằng thép chảy than 
   [Am9]         Dadd11"no5" 
Xôn xao, đường cong xôn xao gió 
        [E]           FM7 
Biến tôi thành ra hình nhân non yếu ..E 
 

 [Am]        [Bm7]5 
Thân mền em trong tay ấm 
      [G7]        [C9]  
Vẫn run vì em cành liễu nhỏ nhoi 
   [Am9]           [Bm] 
Xin em nằm ngoan trong tiếng ru 
      [B7]    [E7]    [Am]  
Có tôi hình nhân quỳ dưới chân nàng 
 

                        
Dù có phải quét tan đi bụi hồng trong nhân thế 
                       
Tôi sẽ không tiếc công tôi đâu tôi làm được 
                       
Trời đã quên mất đứa con này 1 hành tinh cũ 
            
Tôi sẽ mang đền cho em 
                        
Dù có phải giết đi ánh dương hay vài tinh vân 
                      
Dù có phải níu cho đứng yên thời gian ngân 
                  
Tôi vẫn vui sống ko lo gì tôi hết 
        
Duy chỉ có ... 
 

                                   
Khi nàng trong mơ thấp thoáng, trái tim của tôi bằng thép chảy than 
                 
Xôn sao, đường cong xôn xao gió 
                   
biến tôi thành ra hình nhân non yếu 
 

             
Thân mền em trong tay ấm 
                 
Vẫn run vì em cành liễu nhỏ nhoi 
                 
Xin em nằm ngoan trong tiếng ru 
                   
Có tôi hình nhân quỳ dưới chân nàng 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com