1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hò Kéo Pháo

Cuộn trang
Hò Kéo Pháo Hò Kéo Pháo

Video hướng dẫn