Hồ trên núi

≣≣
[Am] Núi hơ núi hơ [F] thuyền hơ thuyền
[Em] mây hơ mây [Am] nước hơ nước
Thuyền ta [Am9] ngược thuyền ta [F] xuôi
Giữa dòng nước [Em] bạc nhịp chèo ta [Am] bơi
Ai đắp [C] đập ai phá [Dm9] núi
Cho hồ nước [Em] đầy là mặt gương [Am] soi
Non [Am9] xanh mà nước [C] biếc ôi [E7] a
Khoan nhặt mái [F] chèo ôi [Am] a
Khoan [Am9] nhặt là mái [F] chèo ối a [Am] à
Nhìn bóng [Am9] chiều , nhìn ngẩn [F] ngơ
Ta nhìn đất [Em] trời 1 dòng nghiêng [Am] soi
Nghe tiếng [C] rừng nghe tiếng [Dm9] suối
Xốn xang mái [Em] chèo nhịp đầy sinh [Am] sôi
Thuyền [Am9] về là về bến [C] mới , ôi [E7] a
Cá nặng núi [F] đầy ối [Am] a
[Am9] nặng mà núi [F] đầy , ôi [Am] à
Danh sách hợp âm (Click để tắt)