Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hồ trên núi

Cuộn trang

[Am] Núi hơ núi hơ [F] thuyền hơ thuyền [Em] mây hơ mây [Am] nước hơ nước Thuyền ta [Am9] ngược thuyền ta [F] xuôi Giữa dòng nước [Em] bạc nhịp chèo ta [Am] bơi Ai đắp [C] đập ai phá [Dm9] núi Cho hồ nước [Em] đầy là mặt gương [Am] soi Non [Am9] xanh mà nước [C] biếc ôi [E7] a Khoan nhặt mái [F] chèo ôi [Am] a Khoan [Am9] nhặt là mái [F] chèo ối a [Am] à Nhìn bóng [Am9] chiều , nhìn ngẩn [F] ngơ Ta nhìn đất [Em] trời 1 dòng nghiêng [Am] soi Nghe tiếng [C] rừng nghe tiếng [Dm9] suối Xốn xang mái [Em] chèo nhịp đầy sinh [Am] sôi Thuyền [Am9] về là về bến [C] mới , ôi [E7] a Cá nặng núi [F] đầy ối [Am] a Cá [Am9] nặng mà núi [F] đầy , ôi [Am] à