1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa ban trắng

Cuộn trang

1. Ngày [C] xưa một vùng Tây Bắc có một sơn [G] nữ mang tên là [C] Ban Nhiều [Am] chàng trai Mường đắm say nhưng trái tim [F] nàng đã trao chàng [G] Khum Chàng [C] trai này giỏi săn bắn luôn chăm [G] lo mùa màng trên [C] nương Lời [Am] ca nàng bao đắm say dưới khung [F] dệt thoi đưa sắc [G] ngàn. [Em] Nhưng cha nàng không ưa chàng Khum chê chàng Khum thân phận [F] quá nghèo [Em] Bỗng tới một hôm, ép nàng cưới ép nàng sống với một [F] gã lười. 2. Nàng [C] đâu chịu đời u ám liền bỏ [G] trốn tìm về bên [C] chàng Đúng [Am] lúc đi săn quá xa chàng đâu [F] biết tai hoạ ập [G] xuống Khăn [C] Piêu nàng buộc lấy dấu chứng minh [G] lòng bên chân cầu [C] thang Vách [Am] đá tuyệt vọng nàng gọi rồi gục [F] xuống sườn núi lưng [G] trời. ĐK1: Nàng [C] đã chết bên bờ vách đá cheo [F] leo Từ [C] đó nở nhành hoa trắng lung [F] linh Chàng [C] Khum cũng lần theo dấu đi [F] tìm Rồi [Am] cũng chết hoá loài [G] chim trời một [C] mình. 3. Từ [C] đây người Mường người Thái lấy tên [G] nàng ban cho loài [C] hoa Nghe [Am] tiếng khèn gọi rộn ràng chiều biên [F] cương rừng Ban trắng [G] ngàn Khăn [C] Piêu đẹp tình sơn nữ trái tim [G] mình dâng cho người [C] thương Lại [Am] nghe tiếng gọi chim trời rừng Ban [F] trắng lặng lẽ đáp [G] lời. ĐK2: Nàng [C] đã chết trên bờ vách đá cheo [F] leo Từ [C] đó nở nhành hoa trắng lung [F] linh Mùa [C] xuân, chim trời da diết gọi [F] về Rừng [Am] hát dạt dào [G] hương ngát hoa [C] Ban.

Video hướng dẫn