1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hòa bình ơi Việt Nam ơi

Cuộn trang

[Am] Mai đây [Dm] hoà bình ta [Am] về ngắm lại dòng [Dm] sông xưa Ðồng [G] hoang xơ xác hai [C] bên sẽ mai [F] này thơm mùi lúa [E7] chín [Am] Trên sông [Dm] người về con đò chở đầy vầng [Am] trăng quê Hò [G] khoan cô lái du [C] dương đón đưa [F] người đi về chung [Am] đường Hoà bình [Am] ơi, hoà bình ơi, hoà bình [Dm] ơi, hoà bình ơi Ta gánh [Am] chung đau thương một [Dm] trời Nam bắc [Am] ơi quê hương, tình người Việt Nam [C] ơi, Việt Nam [Am] ơi Mai đây [Dm] hoà bình khung [Am] trời quê mình rộng [Dm] bao la Ðàn [G] chim tung cánh bay [C] xa bắc nam [F] rồi không còn ngăn [E7] cách [Am] Hôm qua [Dm] Sài Gòn bây giờ có mặt tại [Am] Kontum Chiều [G] nay khăn gói ra [C] Trung sớm mai [F] này đã về Hải [Am] Phòng Mai đây [Dm] hoà bình con [Am] tàu chở đoàn người [Dm] di cư Về [G] thăm đất Bắc thân [C] yêu đã xa [F] lìa cả thời niên [E7] thiếu [Am] Ta mê từng [Dm] mùa trưa hè cánh phượng hồng [Am] lung lay Chờ [G] thu ngắm lá thu [C] bay rước xuân [F] về vui hội xuân [Am] đầy

Video hướng dẫn