1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa Buôn Hoa Yêu Hoa Buôn Hoa

Cuộn trang

[C]Anh là người chuyên buôn Hoa [Em/B]Nên người mà anh đang yêu [F]chắc chắn cũng làm [G]nghề buôn Hoa [C]Anh chọn bạn thân cho anh, [Em/B]cũng một thằng buôn giống anh [F]Nó cũng yêu một [G]em bán Hoa [Em/B]Người yêu anh tên là Hoa [F]nó với anh có cùng tên [F]Đó cũng chính là tên [G]thằng [C]bạn thân [Em/B]Thằng bạn anh thực ra [F]cũng yêu em tên là Hoa [F]Đã bán Hoa lại còn tên [G]Hoaaa [C]Ngoài sân Hoa lá [Am]Hoa lá rất là Hoa! [F]Nhìn Hoa như lá nhưng hóa [G]ra là Hoa! [C]Toàn Hoa và lá [Am]lá lá Hoa Hoa não không chịu được! [F]Chẳng hạn như lyrics bài hát [G]anh đang... [C]Ngân nga......

Video hướng dẫn