1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa cát

Cuộn trang

[Dm] Có một loài hoa Không rực [C] màu không hương bay [Am] xa Có một loài [C] hoa Lại dạt [Am] dào kỷ niệm trong [Dm] ta Loài hoa [Bb] ấy, [Am] loài hoa [C] cát Ngắt một [Dm] cành cài lên tóc em Kết một [Bb] vòng hẹn ai chớ [Gm] quên Dù mưa [Bb] giông dù bão [A] tố Hoa thắm [Gm] đời, đời ươm cánh [Dm] hoa Trong nắng [Bb] hạn dệt nên tiếng [Gm] ca Giữ trọn [Am] tình tình yêu chúng [Dm] ta Loài hoa [Bb] ấy, [Am] loài hoa [C] cát Dẫu muôn [Dm] trùng biển đêm bão giông Giữ trọn [Bb] đời cùng ai thủy [Gm] chung Mùa đông [Bb] tan, trời hửng [A] nắng Hoa thắm [Gm] tình tình yêu núi [Dm] sông Trong cát [Bb] bụi đài hoa vẫn [Gm] trong Giữ trọn [Am] tình, tình ta ước [Dm] mong

Video hướng dẫn