1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa chuông nắng

thơ Trường Đinh - nhạc Trần Đại Phước
Nguồn: saigonocean.com