Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa cỏ mùa xuân

Cuộn trang

[C] Này là cỏ non rất mềm [Am] Này mùa xuân rất hiền [F] Này là hoa rất [C] thơm [C] Này là giọt sương trĩu nặng [Am] Hạt ngọc trên lá cỏ [F] Trên bông tầm xuân trước hiên [Em] nhà. [F] Vì em đã [C] biết anh chiều qua [F] Người em vẫn [G] thấy khi nằm mơ [C] Người vừa hiền khô dễ [Am] thương Lại vừa đẹp trai nhất [F] vùng Đến theo cùng hoa cỏ mùa [C] xuân. Và mùa xuân [Em] biết em biết em [F] Đã mang một mối [C] tình U ơ u ơ [Em] biết em, biết em [F] Thế nên cỏ hoa thật là [C] dễ thương.