1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa dâng nhiệm lạ

Sr. Chu Linh , OP
Nguồn: thanhcavietnam.net