1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa đào năm trước

Cuộn trang

Năm ấy xuân [Am] tươi mùa hoa [E7] bướm nắng đẹp gió hiền [Am] hòa Một chàng thư [F] sinh mãi tìm nguồn [C] thơ đi [G] giữa một rừng [C] hoa Tình xuân thắm [Am] nồng, ngàn hoa ánh [E7] hồng vườn đào rực [Dm] rỡ đón xuân [E7] sang Chợt [Am] nhìn gặp một ánh mắt giai [Dm] nhân Như tiên gián [G] trần hiện [E7] ra giữa nắng [Am] vàng. E ấp bên [Am] hoa người thôn [E7] nữ má hồng nhu màu [Am] đào Tình ngoài còn [F] e mà lòng đã [C] như ghi [G] nhớ ngày gặp [C] nhau Nhẹ quay gót [Am] hài còn lưu luyến [E7] nhiều để sầu để [Dm] nhớ đến mai [E7] sau Để [Am] lòng người gặp gỡ đã in [Dm] sâu Buâng khuâng ngỡ [G] ngàng, đào [E7] nguyên riêng bóng [Am] chàng. Xuân qua rồi [F] tới nơi vườn [Dm] cũ hoa [G] tàn rồi lại [C] nở [Am] Tìm về thôn [Dm] xưa hoa còn [E7] đó nhưng người nào thấy [Am] đâu Người đẹp vườn [G] đào gieo bao sầu [Am] nhớ Giờ này nơi [Dm] nao giai nhân mùa [C] cũ Đâu dáng xiêm thẹn thùng nơi đào [F] nguyên [E7] mân mê tà [Am] áo. Bên nét rêu [Am] phong chàng thi [E7] sĩ tấc dạ luống nậm [Am] ngùi Để một bài [F] thơ mà lòng ngẫn [C] ngơ thương [G] nhớ người mộng [C] mơ Đào hoa ánh [Am] hồng còn đang hé [E7] nở mà lòng thầm [Dm] nhớ bóng xuân [E7] qua Mùa [Am] đào nào rạng rỡ với muôn [Dm] hoa Vi vu gió [G] về gợi [E7] bao nhiêu não [Am] nề.

Video hướng dẫn