highlight chords
Năm ấy xuân [Am] tươi mùa hoa [E7] bướm nắng đẹp gió hiền [Am] hòa
Một chàng thư [F] sinh mãi tìm nguồn [C] thơ đi [G] giữa một rừng [C] hoa
Tình xuân thắm [Am] nồng, ngàn hoa ánh [E7] hồng vườn đào rực [Dm] rỡ đón xuân [E7] sang
Chợt [Am] nhìn gặp một ánh mắt giai [Dm] nhân
Như tiên gián [G] trần hiện [E7] ra giữa nắng [Am] vàng.
E ấp bên [Am] hoa người thôn [E7] nữ má hồng nhu màu [Am] đào
Tình ngoài còn [F] e mà lòng đã [C] như ghi [G] nhớ ngày gặp [C] nhau
Nhẹ quay gót [Am] hài còn lưu luyến [E7] nhiều để sầu để [Dm] nhớ đến mai [E7] sau
Để [Am] lòng người gặp gỡ đã in [Dm] sâu
Buâng khuâng ngỡ [G] ngàng, đào [E7] nguyên riêng bóng [Am] chàng.
Xuân qua rồi [F] tới nơi vườn [Dm] cũ hoa [G] tàn rồi lại [C] nở [Am]
Tìm về thôn [Dm] xưa hoa còn [E7] đó nhưng người nào thấy [Am] đâu
Người đẹp vườn [G] đào gieo bao sầu [Am] nhớ
Giờ này nơi [Dm] nao giai nhân mùa [C] cũ
Đâu dáng xiêm thẹn thùng nơi đào [F] nguyên [E7] mân mê tà [Am] áo.
Bên nét rêu [Am] phong chàng thi [E7] sĩ tấc dạ luống nậm [Am] ngùi
Để một bài [F] thơ mà lòng ngẫn [C] ngơ thương [G] nhớ người mộng [C] mơ
Đào hoa ánh [Am] hồng còn đang hé [E7] nở mà lòng thầm [Dm] nhớ bóng xuân [E7] qua
Mùa [Am] đào nào rạng rỡ với muôn [Dm] hoa
Vi vu gió [G] về gợi [E7] bao nhiêu não [Am] nề.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa đào năm trước

Lê Dinh , Nguyễn Hiền
Năm ấy xuân [Am] tươi mùa hoa [E7] bướm nắng đẹp gió hiền [Am] hòa
Một chàng thư [F] sinh mãi tìm nguồn [C] thơ đi [G] giữa một rừng [C] hoa
Tình xuân thắm [Am] nồng, ngàn hoa ánh [E7] hồng vườn đào rực [Dm] rỡ đón xuân [E7] sang
Chợt [Am] nhìn gặp một ánh mắt giai [Dm] nhân
Như tiên gián [G] trần hiện [E7] ra giữa nắng [Am] vàng.
E ấp bên [Am] hoa người thôn [E7] nữ má hồng nhu màu [Am] đào
Tình ngoài còn [F] e mà lòng đã [C] như ghi [G] nhớ ngày gặp [C] nhau
Nhẹ quay gót [Am] hài còn lưu luyến [E7] nhiều để sầu để [Dm] nhớ đến mai [E7] sau
Để [Am] lòng người gặp gỡ đã in [Dm] sâu
Buâng khuâng ngỡ [G] ngàng, đào [E7] nguyên riêng bóng [Am] chàng.
Xuân qua rồi [F] tới nơi vườn [Dm] cũ hoa [G] tàn rồi lại [C] nở [Am]
Tìm về thôn [Dm] xưa hoa còn [E7] đó nhưng người nào thấy [Am] đâu
Người đẹp vườn [G] đào gieo bao sầu [Am] nhớ
Giờ này nơi [Dm] nao giai nhân mùa [C] cũ
Đâu dáng xiêm thẹn thùng nơi đào [F] nguyên [E7] mân mê tà [Am] áo.
Bên nét rêu [Am] phong chàng thi [E7] sĩ tấc dạ luống nậm [Am] ngùi
Để một bài [F] thơ mà lòng ngẫn [C] ngơ thương [G] nhớ người mộng [C] mơ
Đào hoa ánh [Am] hồng còn đang hé [E7] nở mà lòng thầm [Dm] nhớ bóng xuân [E7] qua
Mùa [Am] đào nào rạng rỡ với muôn [Dm] hoa
Vi vu gió [G] về gợi [E7] bao nhiêu não [Am] nề.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com