1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa đào thương nhớ

Cuộn trang

Sài [Dm] Gòn không mưa [Gm] bụi Mùa [Am] đông hay mùa [Dm] xuân Phố dài lên áo [C] ấm Khói lên chiều cuối [F] năm Cành [Dm] lan nào năm [Bb] ngoái Em [C] gửi trước sân [Am] nhà Lạnh [Dm] rồi hoa chớm [Gm] nụ Em [Am] có về thăm [Dm] ta? Em [Dm] có về phơi [Gm] áo Dây mướp đã hoa [Dm] vàng Em có về gội [C] tóc Giếng ta còn xanh [F] trong Em [Dm] có về mở [Gm] cổng Gom lá cũ trong [Dm] vườn Kịp cùng ta đốt [Gm] lửa Hong [Am] tay vào khói [Dm] sương Em có về tiếng [Bb] guốc Dù [C] đã quên lâu [Am] rồi Khua [Dm] ngoài thềm gọi [C] nhé Với riêng lòng ta [F] thôi Em [Dm] hiểu lòng ta [Bb] với Còn [Am] thương nhớ hoa [Dm] đào Em hãy về áo [Gm] đỏ Như [Am] Nguyên Đán hôm [Dm] nào Sài [Dm] Gòn không mưa [Gm] bụi Mùa [Am] đông hay mùa [Dm] xuân Em có là chim [C] sẻ Tha [Am] mây về cuối [Dm] năm?.

Video hướng dẫn