Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa đẹp Chăm Pa

Cuộn trang

1. Ô đuông chăm-[C] pa, [Am] vê la xôm [Dm] noọng, [C] nức hên phăn [Em] xoong Moong [Am] hển hủa [C] chay hau nức khựn [Dm] đạy nay kìn chậu [C] hoom [G] Hển suổn đoọc [Em] mạy bi đa pục [G] vay tặng tè đay [Am] ma Vê [G] la nguổm [Dm] ngầu chậu [G] suồi băn [C] thâu hau [F] hải sô [C] ka [Am] Chậu đuông chăm-[Dm] pa khù [C] khiêng hau [Am] ma tè [G] nhăm nọi [C] ơi ời 2. Kin chầu sẳm [C] khăn [Am] tít phăn hủa [Dm] chay [C] pên nạ hắc [Em] khay Phe [Am] vay xơi [C] xôm nham ngẩu hau [Dm] đôm ô chăm-pa [C] hoom [G] Mừa đôm kin [Em] chầu pan phốp sụ [G] cầu thì phạc chạc [Am] pay Châu [G] pên đoọc [Dm] mạy, thì [G] ngam vi [C] lay tặng [F] tè day [C] ma [Am] Chậu đuông chăm-[Dm] pa ma [C] la suổn [Am] hắc khoỏng [G] hiêm ny [C] ơi ời 3. Ô đuông chăm [C] pa [Am] búp pha mương [Dm] Lao, [C]ngam đằng đuông [Em] đao Sang [Am] Lao phơờng [C] chay cợt dù phai [Dm] nay phèn đin lạn [C] sang [G] Thạ đay phắt [Em] phạc nê lạ thết [G] chạc ban cợt mương [Am] non Hiêm [G] chạ au [Dm] chầu pên [G] phườn suồm [C] ngẩu tháu [F] sin xi [C] va [Am] Chau đuông chăm-[Dm] pa, ma [C] la ngăm [Am] nhình mính [F] mương Lao [C] ơi ời 1. Hoa đẹp chăm-[C] pa [Am] đã bao tháng [Dm] ngày, [C] hoa đây người [Em] đấy Hoa [Am] vẫn ngạt [C] ngào thơm ngát mùi [Dm] hương tháng năm còn [C] vương [G] Ôi hoa chăm-pa [Em] ơi, bao mùa em [G] khoe sắc hoa trong [Am] vườn Đã [G] bao lâu [Dm] rồi mà [G] hoa vẫn [C] đẹp nhất [F] trong lòng [C] tôi [Am] Hoa đẹp xinh [Dm] ơi, em [C] chính người [Am] tôi thiết [F] tha yêu [C] thương. 2. Ngạt ngào hương [C] thơm, vấn vương trong [Dm] lòng, [C] sắc hoa đẹp [Em]mãi Hương ngát làm [C] tôi trăm nhớ ngàn [Dm] thương bóng ai thầm [C] yêu [G] Hoa chăm-pa [Em] ơi tuyệt vời toả [G] lan mãi trong tim [Am] này Cách [G] xa phương [Dm] trời mà [G] hoa vẫn [C] còn vấn [F] vương lòng [C] tôi Hoa đẹp xinh [Dm] ơi, em [C] chính người [Am] tôi mến [F] yêu trọn [C] đời