Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa điểm mười (Hoa điểm 10)

Cuộn trang

1. Trăng [Em] tròn như nón mẹ Nhấp [A] nhô trên đồng [Em] xa Trăng khuyết như lưng [G] bà Thấp [D] thoáng bên vườn [Bm] rau. 2. Từ [Em] nhà trăng đi [G] mãi Ra [Am] biên giới cùng [C] ba Trăng [D] kết lại thành hoa Hoa điểm 10 trang [Bm] vở 3. Từ [Em] nhà trăng đi [G] mãi Ra [Am] biên giới cùng [C] ba Trăng [D] kết lại thành [Bm] hoa Hoa điểm 10 của [Em] em