1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa loa kèn thổi kèn chiến thắng

Cuộn trang

Hoa loa [C] kèn thổi kèn chiến thắng Một ngày tháng [G] tư rực trong ánh [Dm] nắng Hoa loa [C] kèn toả về muôn [Am] phương Nghe trong tiếng [C] nhạc - có [G] cả mùi [C] hương Tò [C] te - tò tò tò – tí te Tiếng nhạc rộn vang náo [Am] nức bao [Dm] người Tò [C] te – tò tò tò – tí [Dm] te Mỗi độ tháng [G] tư hoa loa kèn lại nở [C] tươi!

Video hướng dẫn