1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa may

Cuộn trang

Yêu [G] em từ lúc lên ba Chiều [C] nào thương lắm bên [G] nhà Em [C] tôi đòi cánh hoa may Vương [D] đầy áo mẹ [D7] Yêu [G] em từ lúc lên năm Bàn [C] chân bé xíu trên[G] đồng Theo [C] tôi nhặt cánh hoa may Tháng [D7] ngày tháng ngày [G] trôi Em [C] tôi ngày ấy lên mười Tôi [D] đi làm cánh chim [G] trời Hoa [Cm] may níu chân [G] tôi. Xa rồi [C] yêu dấu [D] ơi! Em [C] tôi ngày ấy trăng rằm Phương xa [D] lòng nhớ khôn [G] cùng Hoa may [Cm] ơi cứ tím chân [D] đê Người [D7] đi người đi sẽ [G] về.

Video hướng dẫn