highlight chords
Intro: [Am] [Em][Am]
[Am]Wǒ cóng shān zhōng lái
[Am]dài zhe lán huā cǎo
[Am]zhǒng zài xiǎo yuán zhōng
[Em]xī wàng huā kāi zǎo
[Am]yī rì kàn sān huí
[Am]kàn dé huā shí guò
[Am]lán huā què yī rán
[Em]bāo yě [Am]wú yī gè
[Am]zhuǎn yǎn qiū tiān dào
[Am]yí lán rù nuǎn fáng
[Am]zhāo zhāo pín gù xī
[Em]yè yè bù xiāng wàng
[Am]qí dài chūn huā kāi
[Am]néng jiāng sù yuàn cháng
[Am]mǎn tíng huā cù cù
[Em]tiān dé [Am]xǔ duō xiāng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa Mộc Lan (Lan Hua Cao)

Trác Y Đình
Intro: [Am] [Em][Am]
[Am]Wǒ cóng shān zhōng lái
[Am]dài zhe lán huā cǎo
[Am]zhǒng zài xiǎo yuán zhōng
[Em]xī wàng huā kāi zǎo
[Am]yī rì kàn sān huí
[Am]kàn dé huā shí guò
[Am]lán huā què yī rán
[Em]bāo yě [Am]wú yī gè
[Am]zhuǎn yǎn qiū tiān dào
[Am]yí lán rù nuǎn fáng
[Am]zhāo zhāo pín gù xī
[Em]yè yè bù xiāng wàng
[Am]qí dài chūn huā kāi
[Am]néng jiāng sù yuàn cháng
[Am]mǎn tíng huā cù cù
[Em]tiān dé [Am]xǔ duō xiāng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com