Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa sữa

Cuộn trang

1. Em vẫn từng đợi [Am] anh Như hoa từng đợi [F] nắng Như [Dm] gió tìm rặng phi [G] lao Như [E7] trời cao mong [Am] mây trắng 2. Em vẫn từng đợi [Dm] anh Trên [G] những chặng đường [C] quen Tiếng [F] hát ai xao [G] động Thoáng [C] mùi hoa êm [E7] đềm ĐK: Kỷ niệm ngày [Am] xưa vẫn còn đâu [Em] đó Những bạn bè [G] chung những con đường [C] nhỏ Hoa [Dm] sữa vẫn ngọt [G] ngào đầu phố đêm [C] đêm Có lẽ [E7] nào anh lại quên em , có lẽ nào anh lại [Am] quên em