highlight chords
kàn bú [F]chuān shì nǐ [G]shī luò de hún [Am]pò
cāi bú [F]tòu shì nǐ [G]tóng kǒng de yán [C]sè
yī zhèn [F]fēng yī chǎng [G] mèng ài rú [F]shēng mìng [G]bān mò [Am]cè
nǐ de [F]xīn dào dǐ [G]bèi shén me gǔ [Am]huò

nǐ de lún [F]kuò zài hēi [G]yè zhī zhōng yān [Am]mò
kàn táo [F]huā kāi chū [G]zěn yàng de jié [C]guǒ
kàn zhe [F]nǐ bào zhe [G]wǒ mù guāng [F]sì yuè [G]sè jì [Am]mò
jiù ràng [F]nǐ zài bié [G]rén huái lǐ kuài [Am]lè

ài zhe [F]nǐ xiàng xīn [G]tiào nán chù [C]mō
huà zhe [F]nǐ huà bú [G]chū nǐ de gǔ [Am]gé
jì zhe [F]nǐ de liǎn [G]sè shì wǒ [F]děng nǐ [G]de zhí [Am]zhuó
nǐ shì [F]wǒ yī shǒu [G]chàng bú wán de [Am]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Họa Tâm - Triệu Vy

Dung Tổ Nhi
kàn bú [F]chuān shì nǐ [G]shī luò de hún [Am]pò
cāi bú [F]tòu shì nǐ [G]tóng kǒng de yán [C]sè
yī zhèn [F]fēng yī chǎng [G] mèng ài rú [F]shēng mìng [G]bān mò [Am]cè
nǐ de [F]xīn dào dǐ [G]bèi shén me gǔ [Am]huò

nǐ de lún [F]kuò zài hēi [G]yè zhī zhōng yān [Am]mò
kàn táo [F]huā kāi chū [G]zěn yàng de jié [C]guǒ
kàn zhe [F]nǐ bào zhe [G]wǒ mù guāng [F]sì yuè [G]sè jì [Am]mò
jiù ràng [F]nǐ zài bié [G]rén huái lǐ kuài [Am]lè

ài zhe [F]nǐ xiàng xīn [G]tiào nán chù [C]mō
huà zhe [F]nǐ huà bú [G]chū nǐ de gǔ [Am]gé
jì zhe [F]nǐ de liǎn [G]sè shì wǒ [F]děng nǐ [G]de zhí [Am]zhuó
nǐ shì [F]wǒ yī shǒu [G]chàng bú wán de [Am]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com