1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa tàn trong gió

Cuộn trang

1. Cánh mai [C] vàng rạng ngày tươi trong [Am] nắng Đóa quỳnh [Dm] hương đêm [G7] về hẹn vầng [C] trăng Có một [A7] đóa hoa xinh trong thầm [Dm] lặng Lúc gần [G] anh ai [D7] người biết hay [G7] chăng. Cành hoa [C] đến với [Am] người tôi yêu [Dm] mến Những cành [G] hoa trong [G7] đời để làm [C] duyên Đến ngày [Em] cuối nhân [A7] gian thôi muộn [Dm] phiền Nấm mộ [G] xanh hoa [G7] trọn nghĩa ân [C] tình. ĐK: Mùa hoa [C] cũ không còn đây dưới [Em] trời Bao ngày [Dm] tàn là ngần ấy hoa [G] rơi Và đời [Dm] ta hư [G] hao theo năm [Dm] tháng Sắc hoa [G] tàn chờ [Dm] em phấn hương [G7] phai. Mùa hoa [C] tới biết còn ta chốn [Em] này Tim rộn [Dm] ràng dường chưa dứt cơn [G] say Đời bình [Dm] yên đôi [G] khi mưa giông [Dm] tới Giấc mơ [G7] nào chẳng là cánh hoa [C] rơi. 2. Bước chân [C] về đường lặng im trong [Am] nắng Đếm thời [Dm] gian qua [G7] rồi từng mùa [C] trăng Góc vướn [A7] cũ những cánh hoa vừa [Dm] tàn Vắng đời [G] em hoa [D7] buồn héo hon [G7] chăng. Về đây [C] dưới mái [Am] nhà xưa im [Dm] bóng Tiếng hồn [G] nhiên trong [G7] đời còn gì [C] không Gió một [Em] sớm xôn [A7] xao khung trời [Dm] rộng Những đời [G] hoa theo [G7] ngày tháng xuôi [C] dòng.

Video hướng dẫn