highlight chords
				              [C]    [Em]   [G]    [C]  
Ơi hoa tôi là này đóa hoa thơm 
 [Am]          
Ố tình là con bướm lượn 
             [Dm]  
Ố tình là con bướm dạo ối a... 
 

 [C]  [Em]      [Am] 
Bớ cái duyên có ã ru hời 
  [C] [Em]     [G]       [C]  
Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có ã ru hời 
   [Am]          [Dm] 
Bướm lượn là bướm ôi a nó bay 
   [G]          [C]  
Bướm dạo là bướm ôi a nó bay. 
 

                      
Đoạn Sau này cứ dựa vào hợp âm ở trên nhé 
 

                   
Nước xanh tôi là này nước trong xanh 
           
Ố tình là con cá lặn 
               
Ố tình là con cá lội ối a... 
             
Bớ cái duyên có a ru hời 
 

                  
Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời 
             
Cá lặn là cá ơi à nó bơi 
             
Cá lội là cá ơi à nó bơi. 
 

             
Ấy iu ta là nay ơ iu nhau 
           
Chiếc cầu tre anh đợi 
                    
Mỗi phiên chợ lại thấy em vội bước qua 
                
Soi bóng em dưới nước sông đào 
                     
Con cá lặn con cá bơi dưới nước sông đào 
                  
Ước gì mình cùng bước ơi à với nhau 
                   
Miếng trầu mặn mà sớm tối ta có nhau 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa Thơm Bướm Lượn

				              [C]    [Em]   [G]    [C]  
Ơi hoa tôi là này đóa hoa thơm 
 [Am]          
Ố tình là con bướm lượn 
             [Dm]  
Ố tình là con bướm dạo ối a... 
 

 [C]  [Em]      [Am] 
Bớ cái duyên có ã ru hời 
  [C] [Em]     [G]       [C]  
Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có ã ru hời 
   [Am]          [Dm] 
Bướm lượn là bướm ôi a nó bay 
   [G]          [C]  
Bướm dạo là bướm ôi a nó bay. 
 

                      
Đoạn Sau này cứ dựa vào hợp âm ở trên nhé 
 

                   
Nước xanh tôi là này nước trong xanh 
           
Ố tình là con cá lặn 
               
Ố tình là con cá lội ối a... 
             
Bớ cái duyên có a ru hời 
 

                  
Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời 
             
Cá lặn là cá ơi à nó bơi 
             
Cá lội là cá ơi à nó bơi. 
 

             
Ấy iu ta là nay ơ iu nhau 
           
Chiếc cầu tre anh đợi 
                    
Mỗi phiên chợ lại thấy em vội bước qua 
                
Soi bóng em dưới nước sông đào 
                     
Con cá lặn con cá bơi dưới nước sông đào 
                  
Ước gì mình cùng bước ơi à với nhau 
                   
Miếng trầu mặn mà sớm tối ta có nhau 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com